Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Hemsjukvård

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du har ett varaktigt behov av sjukvård i hemmet och inte kan komma till vårdcentral eller distriktssköterska, så kan du få hjälp av den kommunala hälso- och sjukvårdens hemsjukvård.

Genom hemsjukvården kan du få hjälp dygnet runt med vissa sjukvårdsinsatser.

För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en vårdplanering innan du skrivs in. Planeringen görs tillsammans med primärvård eller länssjukvård. Målet är att du skall ha en god livskvalité och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

Om du blir sjuk och behöver vård ska du i första hand vända dig till vårdcentralen.

Vad hemsjukvården kan ge hjälp med

I kommunens hemsjukvård är det sjuksköterskor som ansvarar för vården. Vissa arbetsuppgifter kan delegeras till annan omvårdnadspersonal. Om behov av läkare uppstår ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.

Hemsjukvården kan till exempel hjälpa dig med

  • rådgivning
  • behandling vid smärta
  • behandling av sår
  • att ge injektioner
  • hantering av läkemedel
  • förskriva hjälpmedel för inkontinens

Vem kan få hemsjukvård?

Alla personer, oavsett ålder, som på grund av sjukdom och funktionshinder av psykisk eller fysisk art inte själv eller med hjälp av närstående kan ta sig till vårdcentralen eller distriktssköterska. Behovet av sjukvård ska inte vara tillfälligt.

Efter antingen kontakt med vårdcentral eller vid sjukhusvistelse genomförs en vårdplanering med dig, primärvård eller sjukhus och kommunen. Även dina närstående ges möjlighet att vara delaktig i planeringen av den fortsatta vården.

Det är primärvård eller sjukhus i samråd med kommunen som beslutar om inskrivning i hemsjukvården.  

När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut. Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral eller sjukhus.  

Vart vänder man sig om man är i behov av hemsjukvård?

När någon är i behov av sjukvård så kontaktar man i första hand sin vårdcentral eller läkare. Bedöms man ha problem som föranleder regelbunden och långvarig kontakt med sjukvården och man har svårigheter att besöka sin vårdcentral på grund av sitt hälsotillstånd så kontaktar vårdcentralen hemsjukvården och man kommer gemensamt fram till om patienten bör skrivas in i hemsjukvården.  

Kostnad

Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad så länge du har behov av vården. Avgiften är 250 kr/mån och ingår i kommunens system för maxtaxa avseende vård-och omsorg.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-24 14.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se