Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,9 °C
Medelvind ENE 2,2 m/s

Kontaktperson, kontaktfamilj för barn och unga

Ibland uppstår det svårigheter eller en besvärlig situation för barn och ungdomar i hemsituationen med familjen. Då kan en insats av andra vuxna än sina föräldrar vara det bästa stödet. En kontaktperson eller kontaktfamilj är personer som har tid och intresse att kunna vara ett extra stöd för barn och ungdomar. Beroende på hur behovet ser ut anpassas insatsen.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en förebild och ett personligt stöd till dig som är barn eller ungdom. Kontaktpersonens uppdrag är att ge dig möjlighet att träffa andra människor utanför familjen och hjälpa dig att växa som människa. Ni träffas regelbundet, till exempel en gång per vecka, och gör gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna kan ha inslag av både vardag och fritid. Ni kan gå på bio, lyssna på musik, gå på café eller utöva andra fritidsintressen som ni bestämmer gemensamt.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är ett stöd till dig som är barn eller ungdom men kan även vara stöd och avlastning för dina föräldrar. Kontaktfamiljen tar emot dig i sitt hem någon eller några helger per månad. Kontaktfamiljen ska lyssna på dig och finnas till för det som är viktigt för dig. Ni gör vardagliga saker tillsammans .  

Ansökan

Kontaktperson och kontaktfamilj är frivilliga insatser som barn och ungdomar och deras föräldrar kan ansöka om hos socialtjänsten. Man söker insatsen hos kommunens mottagningsgrupp. Kommunen utreder och beslutar om ett behov finns.  

Kostnad

Insatserna är kostnadsfria för den enskilde

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 11.23

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se