Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge

Hos familjerätten kan man få information och rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge kring barnen. Vi erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är oense om frågor kring de gemensamma barnen.

Familjerätten arbetar med

  • rådgivning och information
  • adoptioner
  • faderskapsfrågor
  • vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • skriva avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
  • göra utredningar som avser vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Ibland är det lätt för separerade föräldrar att komma överens när det gäller den framtida vårdnaden för barnet, umgänget, boendet och hur båda ska bidra till barnets försörjning. Men det händer också att det är svårt att enas. Istället för att gå till domstol kan föräldrarna vända sig till sin kommun och ansöka om samarbetssamtal. Då kan samarbetssamtal på familjeteamet vara ett sätt att finna en gemensam lösning.

Om föräldrarna redan har tagit kontakt med domtol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Båda måste dock delta och samtalen är frivilliga.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Ett juridiskt bindande avtal kan tecknas av föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge för barn efter separation. Avtalet skall godkännas av socialnämnden i barnets hemkommun.

Avtalet skall gynna barnet. Det godkänns efter prövning av familjerättssocionom. Att avtalet är juridiskt bindande innebär att vid ansökan från en förälder kan Förvaltningsrätten förordna om verkställighet av innehållet i avtalet.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

På remiss från tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och umgänge för barn i situationer där föräldrarna är oense. Dessa utredningar syftar till att ge tingsrätten ett bättre underlag för beslut. Utredaren har enskilda samtal med föräldrarna, träffar barnen och begär uppgifter från skola och barnomsorg.

Kostnad

De tjänster som familjerätten erbjuder är kostnadsfria.

Kontakt

Familjerättens socialsekreterare finns i sociala huset på Wackenfeldtsvägen i Kållekärr.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 11.19

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se