Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind W 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Försörjningsstöd (socialbidrag)

Om du och din familj hamnat i ekonomiska svårigheter och behöver stöd och hjälp kan du kontakta vuxenenhetens försörjningsstöd.

Det kan vara för att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin. Om du/ni inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).
  
Möjligheten att få försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand. Rätten till försörjningsstöd regleras i socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som socialnämnden på Tjörn har beslutat om.

Villkor för rätten till försörjningsstöd

Att få försörjningsstöd ska ses som en åtgärd av tillfällig karaktär som ska leda till att man själv klarar sin försörjning. Det innebär att om du är arbetslös så ska du vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du ska aktivt söka de arbeten som finns på orten och inom pendlingsavstånd som du kan få utifrån din utbildning och erfarenhet eller de arbeten där det inte ställs några krav på utbildning eller erfarenhet.
 
Om du inte kan söka arbete på grund av hälsoskäl ska du ha kontakt med sjukvården och vara sjukskriven av läkare för att kunna ha rätt till försörjningsstöd. Är du inte helt sjukskriven utan bara till viss del måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete resterande del.

Våra krav på dig är

  • att du aktivt gör vad du kan för att försörja dig eller lösa de tillfälliga ekonomiska problemen du har
  • att du sköter kontakten med sjukskrivande läkare och har giltiga intyg på sjukskrivning
  • att du söker A-kassa eller Alfa-kassa
  • att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder du blir erbjuden, t ex arbetsmarknadsutbildning eller deltar i praktik som hänvisas genom arbetsmarknadshandläggaren.

Krav på återbetalning

Om du väntar på inkomst i form av lön eller A-kassa kan försörjningsstödet ges som ett förskott. Vid dessa tillfällen kan vi kräva att du betalar tillbaka hela eller delar av det ekonomiska biståndet du fått utbetalt. Det gäller även vid de tillfällen som du har ansökt om ersättning eller har överklagat ett beslut hos Försäkringskassan.

Ansökan

Har du frågor kring ekonomi och försörjningsstöd kontaktar du Mottagningsgruppen.

Mer information finns under Ansöka om socialbidrag.

Sidan senast uppdaterad 2019-11-13 11.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se