Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Dödsboanmälan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När en person dör görs normalt en bouppteckning. Den kan begravningsbyråer och några banker hjälpa till med. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen.

Dödsboanmälan kan bara göras av kommunen. Den innebär att handläggaren gör en kostnadsfri sammanställning av den ekonomiska situationen på dödsdagen. Dödsboanmälan skickas till Skatteverket för registrering.

Förutsättningar för en dödsboanmälan

Dödsboanmälan får göras om

  • den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • den avlidne inte äger någon fastighet eller tomträtt
  • ingen av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Ansökan om dödsbonnmälan ska göras så snart som möjligt till kommunen, senast fyra veckor från dödsdagen.

Att söka ekonomisk hjälp

När någon avlidit och det finns för lite tillgångar i dödsboet kan anhöriga behöva ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnader för begravningen. Kommunen måste först utreda om det finns tillgångar i dödsboet innan något bistånd kan beviljas. Denna utredning kräver en viss utredningstid så därför är det viktigt att ansökan görs så snart som möjligt, gärna i samband med beställning av begravning.

I de fall där dödsboet saknar försäkring och/eller tillräckliga medel för att täcka kostnader i samband med begravningen, kan ekonomiskt bistånd sökas i samband med att en dödsboanmälan upprättas. De tillgångar som finns i dödsboet, till exempel försäkringar, bankmedel och bohag som kan säljas, ska i första hand användas till att betala kostnaderna för begravningen.

Tjörns kommuns högsta godtagbara kostnad för begravning inklusive gravsten är 23 650 kr, gäller från och med 1 januari 2020. Dödsboets tillgångar avräknas från högsta godtagbara kostnad för begravning i de fall då bedömning görs om ekonomiskt bistånd kan utbetalas.

Vart vänder du dig?

Det är socialförvaltningen som ansvarar för att upprätta en dödsboanmälan. För information och tidsbeställning kontakta ekonomihandläggare, Inga-Lill Olsson.

För mer information eller ansökan om ekonomiskt bistånd kontakta socialförvaltningens mottagningsgrupp tfn 0304-60 19 99.

Sidan senast uppdaterad 2020-01-14 08.35
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se