Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kroksdals gruppboende

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kroksdals gruppbostad är ett boende för vuxna personer med omfattande funktionsnedsättning som har behov av stöd och stöttning i sin dagliga livsföring. Dessa behov tillgodoses på gruppbostaden som är en bostad med särskild service. Här ges möjlighet till ett mer självständigt liv och boende.

Boendemiljö

Kroksdals gruppbostad ligger i villaområdet i Skärhamn. Boendet består av ett fristående hus med gemensamma utrymmen, en stor naturskön tomt med flera uteplatser, växthus och odlingslådor. Det är 6 lägenheter som ingår i boendet, alla med egen éntré. I de gemensamma utrymmena finns vardagsrum med tillhörande kök som utnyttjas för olika aktiviteter, samt gemensam tvättstuga, spa-avdelning och vinterträdgård.

Daglig sysselsättning

Den enskilde erbjuds daglig sysselsättning i olika former.

Kontaktperson

Vid inflyttning till gruppbostaden får den enskilde en kontaktperson från personalgruppen.

Personalens arbetssätt

Ledorden för verksamheten är respekt och inflytande.

Här arbetar personalen för att den enskilde ska känna trygghet och för att de ska ha en livssituation som ligger så nära samhällets övriga norm som möjligt. Med stöd av personalen kan den enskilde efter egen förmåga själva påverka och forma sina liv och sin vardag. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och
Vi arbetar efter en gemensam värdegrund där verksamhet skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet och målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Verksamhet skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Sidan senast uppdaterad 2018-10-04 14.52
Kontaktuppgifter

Kroksdals gruppboende
Billströmsvägen 14
471 33 Skärhamn
Tel 0304-60 12 06

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se