Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Boende för vuxna med funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns det hjälp och stöd att få i det egna boendet. Om du har behov av närhet till personal finns det olika typer av bostad med särskild service.

Stöd och hjälp i den egna bostaden

Bostadsanpassning
Bidraget för bostadsanpassning är till för att bygga om och individanpassa bostaden så att du med en funktionsnedsättning kan bo kvar och leva så normalt och självständigt som möjligt.

Hemtjänst
Oavsett din ålder och vilken typ av funktionsnedsättning du har kan du ansöka om hemtjänst.

Boendeformer

I Tjörns kommun finns tre olika boendeformer för vuxna personer med funktionsnedsättning:

  • Servicebostad
  • Gruppboende
  • Annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service

När du med omfattande funktionsnedsättning behöver ett boende med utbildat personalstöd i närheten kan du ansöka om bostad med särskild service. Det finns två typer av bostad: servicebostad och gruppboende.

Servicebostad – för dig med ett mindre behov av stöd

Egen lägenhet som ingår i en så kallad servicebostad är för dig med funktionsnedsättning som delvis klarar dig själv men behöver hjälp med vissa insatser. I boendet ingår ett antal lägenheter som finns i området. I dess närhet finns det tillgång till personal och en gemensam lägenhet.

Gruppboende – för dig med ett större behov av stöd

Gruppboende är till för dig med funktionsnedsättning som har behov av att personalen finns nära och dygnet runt. Här ges särskild service för att de du ska kunna leva och delta i samhällslivet som andra. Gruppboendet består av ett mindre antal sammanbyggda lägenheter med tillgång till gemensamma lokaler.

Annan särskilt anpassad bostad

Med annan särskilt anpassad bostad menas en bostad med viss grundanpassning för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Ingen personal ingår. Det stöd du behöver ges genom ledsagarservice, boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Kostnad för boende

Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad hyr du i andra hand av kommunen. Du betalar för hyra och mat.

Ansökan

Ansökan om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad görs hos kommunens mottagningsgrupp.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-14 11.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se