Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,7 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt LSS

För barn och ungdomar med funktionsnedsättning finns det olika alternativ när det uppstår behov av annat boende än det i hemmet.

Barn och ungdomar som har funktionsnedsättning erbjuds olika alternativ när det uppstår behov av annat boende än det i hemmet.

Korttidsboende

Korttidsboende gör det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet.

Familjehem och bostad med särskild service

När barn och ungdomar med funktionsnedsättning, som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar, finns det familjehem och bostad med särskild service. Det kan både vara för en del av tiden eller på heltid för de som inte alls kan bo med den egna familjen.

Dessa insatser om boenden är enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagstiftningen, LSS 1 §.                            

LSS personkrets delas in i tre grupper

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd.

Ansökan

Har du frågor eller vill ansöka om någon typ av boende, kontakta kommunens mottagningsgrupp.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-14 10.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se