Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Familjehem

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn och ungdomar i den egna familjen som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. När ett barn eller ungdom saknar tillräckligt med stöd från sina egna föräldrar och ett fungerande hem kan de behöva bo i en annan familj – ett familjehem.

Familjehemmet är en vanlig familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att emot ett barn eller en ungdom som en ny familjmedlem. Familjehemmet gör det möjligt för barnet/ungdomen att byta miljö för en kortare eller längre tid, ibland under hela uppväxten.  

Orsakerna till att det inte fungerar i den egna familjen kan vara föräldrarnas sjukdom, missbruk eller personliga problem. Det kan även vara relationsproblem mellan en tonåring och föräldrarna eller egna problem med missbruk eller kriminalitet.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och då enligt socialtjänstlagen, SoL. Men det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja. Då sker det med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Vem får bo i familjehem?

Barn och ungdomar som inte kan bo i sitt hem på grund av stora svårigheter i familjen eller som har egna problem kan vara aktuella för boende i familjehem.

Familjehem kan erbjudas när andra stödinsatser prövats och individ- och familjeomsorgen gjort en utredning som visar att barnet eller ungdomen inte kan bo kvar hemma. Barnet eller ungdomen bor då permanent i ett annat hem – ett familjehem. Alla som blir familjehem är godkända av socialnämnden.

Sidan senast uppdaterad 2016-12-07 11.21

Kontaktuppgifter

Wackenfeldts väg 6
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 19 99
fax: 0304-60 10 95
mottagningsgruppen@tjorn.se

0304-60 10 80
sociala@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se