Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,6 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tillfällig vistelse, sommargäst

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Till dig som tillfälligt ska vistas i vår kommun

Om du har beslut om till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller hemsjukvård i din hemkommun och behöver stöd när du tillfälligt befinner dig i Tjörns kommun då ska du ta kontakt med din biståndshandläggare eller sjuksköterska i din hemkommun.

Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. Samma sak gäller om du behöver hjälp av hemsjukvård så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till Tjörns kommun.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Tjörns kommun på bästa sätt så behöver vi få  informationen minst fyra veckor innan du kommer.

 

Till dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Den fysiska miljön i boendet i Tjörns kommun

Det är viktigt att handläggaren i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i din bostad här i Tjörns kommun. Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toabesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte skall ingå då sådan eventuellt inte finns, med mera.

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap. Är då serviceinsatserna på rätt nivå?

Beställning av insatser

Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna och det är av vikt för oss att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt, i de beställningar vi får. Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, helst innan 15 april, men definitivt minst fyra veckor innan vistelsens startdatum. En sådan framförhållning krävs för vår resursplanering.

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel.

 

Sidan senast uppdaterad 2020-03-25 10.03

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Enhetschef
0304-60 18 39
emelie.hildingsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se