Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,2 °C
Medelvind SW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Stöd till äldre

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du inte själv klarar dina dagliga sysslor och ditt dagliga liv kan du vända dig till oss.

Du kan ansöka om följande hos äldreomsorgens biståndsenhet:

 • Hemtjänst
 • Ledsagare
 • Matleverans
 • Trygghetstelefon
 • Dagverksamhet Kaprifolen för dementa
 • Korttidsboende
 • Äldreboende och demensboende

Du kan även söka om färdtjänst hos färdtjänsthandläggaren och bostadsanpassning hos kommunrehab eller bostadsanpassningshandläggare.

Följande stöd kan du få utan att söka:

 • Matservering till pensionärer
 • Mötesplats Tjörn
 • Fixartjänst
 • Hjälpmedel
 • Pensionärslägenheter

Syn- och hörselnedsättning

Du kan få hjälp och stöd från kommunens heminstruktör.

God man

Den som på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att ta hand om sin ekonomi, bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sig själv kan få hjälp av en god man.

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet är till för dig som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand. Du kan få hjälp med:

 • Avlösning i hemmet
 • Avlastning genom dagverksamhet
 • Korttidsboende för den du sköter

Information

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndsenhet för att få mer information om stöd och omsorg för äldre.

Ansökan

Du ansöker om stöd genom att kontakta äldreomsorgens biståndsenhet.
Biståndshandläggaren planerar in ett hembesök för att utreda ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få.   

Beslut

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det  står vilken hjälp du ska få eller varför du fått avslag på din ansökan.

Överklagan

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Vad kostar det?

Avgifterna räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.

Sidan senast uppdaterad 2017-07-31 14.05

Kontaktuppgifter

Biståndsenheten
0304-60 18 99

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se