Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,6 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

God man

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Handläggningen görs i Stenungsund

Överförmyndarnämnden för Tjörns kommun ligger i Stenungsund.

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare:

Stenungsunds kommun: God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. En överförmyndarnämnds uppgift är att kontrollera förmyndare, förvaltare och gode män så att dessa utför sina uppdrag på rätt sätt.

Det är också överförmyndarnämnden som utser gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare.

Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd som sitter i kommunhuset i Stenungsund. Det är dit du ska vända dig om du har frågor om eller klagomål på din gode man, förvaltare eller förmyndare. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

God man

En god man är en person som ger dig stöd. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Kontakta en handläggare på överförmyndarnämnden om du vill ha god man. Du själv eller någon anhörig till dig kan ansöka om god man.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd.

Förmyndare

En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-15 10.38
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se