Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind WSW 9,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Valåsens äldreboende

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Valåsens äldreboende

Centralt på Tjörn och i Kållekärr ligger Valåsens äldreboende i ett lugnt villaområde med fina grönområden och promenadvägar.

Boendemiljö

Boendet är byggt med två innergårdar som inbjuder till utevistelse och små promenader. På boendet finns en stor samlingssal och några mindre.

På boendet finns 6 boendeenheter med totalt 56 boendeplatser:

  • Björkliden
  • Carlshöjd
  • Ekebacken
  • Linden
  • Solklinten
  • Syrenbacken

På boendet finns även resursplatser. 

Demensboende

För att samla kompetens och kunskap har boende för dementa äldre personer samlats på Valåsen. För att få en boendeplats på Valåsen ska personen vara utredd och ha en demensdiagnos. Ansökan om boendeplats på Valåsen görs hos kommunens socialsekreterare för äldre.

I vården som ges är personalen tillsammans med de boende på deras villkor, arbetet är pedagogiskt med stor hänsyn till dementa personers behov. De boende och personalen gör vardagssysslor tillsammans utifrån den enskildes förmåga och intresse.

Aktiviteter och samvaro

Personal och boende gör gemensamma aktiviteter i form av underhållning, högläsning, sång- och samtalsstunder med olika tema. Betoningen ligger på den individuella önskemålet men hänsyn till vilka intressen man haft tidigare och till den egna förmågan.

Måltider

Måltiderna är en viktig del av vardagen med tillfälle för gemenskap och umgänge, på Valåsen äter personalen tillsammans med de boende i matrummen på respektive enhet.

Personal

På boendet arbetar omsorgspersonal och två enhetschefer. Sjuksköterska finns att tillgå.

Dagverksamhet Kaprifol

På Valåsen finns dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Här träffas man på dagtid måndag-fredag. De som kommer hit bor i eget ordinärt boende. Syftet med vistelsen är att få stimulans och social gemenskap som ökar livskvaliteten samt bidrar till att avlasta anhörig. Antal dagar som beviljas den enskilde beror på livssituation och behov.

Ansökan

Ansökan till äldreboende görs hos biståndsenheten.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-14 11.26

Kontaktuppgifter

Lilldalsvägen 1
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 13 10
fax: 0304-60 13 11
valasen@tjorn.se

Enhetschef
0304-60 12 72
lena.gilbertsson@tjorn.se

Enhetschef
0304-60 13 06
nedzad.deumic@tjorn.se

Enhetschef tf
0766-34 13 30
pernilla.rasmusson@tjorn.se

Boendeenheter
Björkliden       0304-60 13 13
Carlshöjd        0304-60 13 15
Ekebacken     0304-60 13 17
Linden             0304-60 13 26
Solklinten       0304-60 13 20
Syrenbacken 0304-60 13 18

Dagverksamhet, Kaprifol
0304-60 13 14
Vaktmästare, Kjell Johansson
0304-60 13 21

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se