Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,2 °C
Medelvind NE 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Biståndsenheten

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När du behöver stöd och hjälp i din vardag kontaktar du socialsekreterarna på biståndsenheten för att ansöka om det du behöver hjälp med.

Socialsekreterarna utreder och beslutar om vilka hjälpinsatser du kan erbjudas och de svarar på frågor om de insatser du söker.

Exempel på vad du ansöker om hos biståndsenheten:

 • Hemtjänst
 • Ledsagning
 • Matleverans
 • Trygghetslarm
 • Avlösning i hemmet
 • Resursplats, korttidsavlastning
 • Äldreboende

Följande serviceinsatser kan du få utan föregående utredning:

 • Fixartjänst för dig som fyllt 67 år

Socialsekreterarna ansvarar för:

 • att utreda och bedöma hjälpbehov samt  fatta beslut.
 • uppföljning och omprövning av fattade beslut.
 • information till brukare, närstående och anhöriga.

Du är välkommen med frågor om vilka insatser som finns och hur du gör en ansökan. Socialsekreterna har begränsad telefontid då de på övrig tid utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen, gör hembesök samt vårdplanerar på sjukhus.  

Ansökan/rätt till bistånd

Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt. För att avgöra om du har rätt till bistånd görs en utredning som inleds med ett hembesök eller en vårdplanering under sjukhusvistelse. 

Din handläggare prövar din ansökan utifrån dina individuella behov och förutsättningar, enligt gällande lagstiftning som är socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Vid hembesöket eller vårdplaneringen kan du om du vill, ha med någon anhörig som stöd.  

Beslut

Beslut om insatser får du skriftligt. Beslutet är oftast tidsbegränsat. Har du fått avslag på din ansökan kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Din handläggare hjälper dig med överklagan om du så önskar.

Hur lång tid tar det att få svar på ansökan?

Biståndsenheten handlägger så skyndsamt som möjligt utifrån ditt specifika ärende. Beroende på vilken typ av insats du blivit beviljad kan det dröja från några dagar upp till max 3 månader innan beslutet kan verkställas.

Sidan senast uppdaterad 2017-07-31 14.03

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 18 99
fax: 0304-66 03 78
bistandsenheten@tjorn.se

Enhetschef
0304-60 18 39
emelie.hildingsson@tjorn.se

Biståndsenhetens telefontid

Måndag-fredag kl 08:30-09:30

Blanketter & e-tjänster

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se