Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förebyggande arbete med äldre

Tjörn har en åldrande befolkning och det är av största vikt att arbeta förebyggande för målgruppen. Främst för att vi vill att våra äldre ska leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv så länge som möjligt.

Våra digitala tjänster gör det smidigt för dig som medborgare eller företagare att sköta dina ärenden med kommunen. Här hittar du alla våra e-tjänster, blanketter och övriga digitala tjänster tillgängliga för dig dygnet runt. Vissa tjänster kräver e-legitimation.

Digitala tjänster
Vad är e-legitimation och hur skaffar jag det?

Fixartjänst finns för att ge en extra trygghet i hemmet till dig som har fyllt 67 år och som bor inom Tjörns kommun. Fixartjänsten hjälper dig med vardagssysslor i hemmet som du bör avstå från på grund av risken att falla och skada dig, till exempel klättra på stegar.

Tjänsten är kostnadsfri och behöver inte behovsprövas. Du bekostar själv det eventuella material som behövs.

Du kan få hjälp med åtgärder som kräver att du behöver klättra på stolar, stegar eller utföra tyngre lyft, så som:

 • Byta glödlampor, proppar och batterier till brandvarnare
 • Hämta saker från vind eller källare
 • Sätta upp tavlor, brandvarnare eller liknande
 • Lägga i ordning sladdar och se över mattkanter för en säkrare bostad
 • Halksäkra mattor
 • Smörja lås och dörrar samt enklare reparationsarbeten
 • Flytta mindre möbler inom hemmet
 • Ta ner eller lyfta upp saker ur höga skåp
 • Sätta upp och ta ner gardiner

Detta utförs inte av fixartjänst
De tjänster du kan få hjälp med är av enklare art och som inte kräver en fackman. Det får inte vara arbetsuppgifter som normalt beviljas genom biståndsbeslut och som utförs av personal från hemtjänsten.

Säkerhetsrond
Tillsammans med fixartjänst kan du göra en säkerhetsrond i ditt hem.
Då går ni tillsammans igenom:

 • Risker för fall- och halkolyckor
 • Brandsäkerheten i hemmet

Vid genomgången följs en checklista där du får ta del av de brister som finns och de åtgärder som behöver göras.

Ingela Vingård
Fixartjänst
fixarna@tjorn.se
0304-60 18 66

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus quam id nisl hendrerit, sed luctus nulla feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus quam id nisl hendrerit, sed luctus nulla feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus quam id nisl hendrerit, sed luctus nulla feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus quam id nisl hendrerit, sed luctus nulla feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kosten är viktig, inte minst när man blir äldre. Inom äldreomsorg och på sjukhus är det vanligt med undernäring. Undernäringen orsakar mycket lidande, ger längre vårdtider och ökar risken för sjukdom ytterligare.

Bra måltider inom äldreomsorgen förebygger undernäring samt bevarar funktion och livskvalitet. Det är viktigt är att menyerna anpassas efter de äldres behov, vanor och önskemål.

Tjörns kommun arbetar efter livsmedelsverkets Måltidsmodell. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

Mötesplats Tjörn

För dig som är i behov av stöd, hjälp och social gemenskap förmedlar Mötesplats Tjörn frivilliga insatser. Det är även en mötesplats för dig som vill träffa andra människor.
0304-60 10 81
susann.carlsson@tjorn.se
Besök: Sundsbyvägen 5, Kållekärr

Öppen mötesplats med restaurang på Tubberöds äldreboende

Mötesplatsen är öppen från 11.00 dagligen.
Restaurangen serverar lunch 12.00–13.00 varje dag. Ingen anmälan behövs för att äta på restaurangen. Övriga aktiviteter hittar du i appen Omsorgen. En del aktiviteter kräver föranmälan, vilket framgår i appen.
Besök: Tubbegatan 11, Skärhamn


Öppen mötesplats med restaurang på Lilldals äldreboende

Mötesplatsen är öppen från 11.00 dagligen.
Restaurangen serverar lunch 11.45–13.00 varje dag. Ingen anmälan behövs för att äta på restaurangen. Övriga aktiviteter hittar du i appen Omsorgen. En del aktiviteter kräver föranmälan, vilket framgår i appen.
Besök: Lilldalsvägen 18, Kållekärr


Öppen mötesplats med restaurang på Kvarnbackens trygghetsboende

Mötesplatsen är öppen tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 10.00-16.00.
Restaurangen serverar lunch 11.45–13.00 varje dag. Ingen anmälan behövs för att äta på restaurangen. Övriga aktiviteter hittar du i appen Omsorgen. En del aktiviteter kräver föranmälan, vilket framgår i appen.
Besök: Kvarnbacksvägen 4, Rönnäng

Café träffen Höviksnäs

Måndag 13.30–15.00
Besök: Övergårdsvägen 39, Höviksnäs
Anmälan: Susanne Carlsson, 0304-60 10 81

Café träffen Lilldal

Tisdag 14.30–16.00
Besök: Lilldalsvägen 18, Kållekärr
Anmälan: Susanne Carlsson, 0304-60 10 81

Guldkanten Tjörn

Första torsdagen i månaden 11.00
Besök: Myggenäs församlingslokal, Antilopvägen 1
Anmälan: Britt-Marie Andersson, 070-791 65 25
Vi träffas för kaffe, prat och bingo. Ibland kommer även föreläsare.

Röda Korset

Tjörns rödakorskrets gör besök på äldreboenden och i hemmen samt ordnar utflykter och gemenskapsträffar för att skingra ensamhet.
rodakorset.se/tjorn

Svenska kyrkan

Du är välkommen till gudstjänst i någon av våra kyrkor eller till andra samlingar och aktiviteter. Förutom samtalsgrupper, gemenskapsträffar, föreläsningskvällar, körer, soppluncher och övrig traditionell församlingsverksamhet erbjuder vi också enskilda samtal och hembesök.
0304-66 00 55
svenskakyrkan.se/tjorn

Sankt Mary Tjörn

Secondhandaffär och café som fungerar som en mötesplats för alla. Personal från Svenska kyrkan, ideella och anställda driver verksamheten.
Besök: Hamngatan 58, Skärhamn
stmary.webber.se

PRO Tjörn

Du som är ålderspensionär, förtidspensionär eller gift/sambo med sådan pensionär, är välkommen som medlem i PRO. Föreningen bedriver aktiviteter såsom studiecirklar, boule, mattcurling, resor och utflykter.
tjorn@pro.se
pro.se/tjorn

PRO Kaprifolen

Kaprifolen är en PRO-förening på norra Tjörn. Boule och mattcurling bedrivs genom samarbete med BUCBF. Cirklar och medlemsmöten hålls (oftast) i klubbhuset Toreplan.
kaprifolen@pro.se
pro.se/kaprifolen

SPF Seniorerna Tjörnveteranerna

En pensionärsförening på Tjörn som bedriver olika aktiviteter såsom månadsmöten, boule, kulturpromenader, studiecirklar och resor.
tjorn@spfseniorerna.se
spf.se/tjornveteranerna

Privata företag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus quam id nisl hendrerit, sed luctus nulla feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus quam id nisl hendrerit, sed luctus nulla feugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Under 2023 pågår ett pilotprojekt för att testa om konceptet välfärdsbibblan kan vara ett sätt att stödja Tjörns kommuns invånare till att leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv. Under pilotprojektet kommer det att finnas ett showroom på Kvarnbackens trygghetsboende. Hit kan seniorer komma för att inspireras och lära sig mer om välfärdsteknik samt låna hem och testa olika saker.

Idén om ett välfärdsbibliotek togs fram av forskare vid Högskolan i Borås tillsammans med verksamhetsutvecklare vid Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad.

Kontakt

Caroline Jönsson

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet