Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet. Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städning, matinköp, enklare fixartjänster och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är våra socialsekreterare på biståndsenheten som tar beslut om insatser utifrån dina behov och socialtjänstlagen. Stödet är ofta avgiftsbelagt.

Fixartjänst med seniorsäkerhet eller digital fixartjänst

Fixartjänst finns för att ge en extra trygghet i hemmet till dig som har fyllt 67 år och som bor inom Tjörns kommun. Fixartjänsten hjälper dig med vardagssysslor i hemmet som du bör avstå från på grund av risken att falla och skada dig, till exempel klättra på stegar.

Digital fixare (Digifix) är en tjänst för dig som fyllt 67 år och som behöver hjälp och stöd med vardagstekniken.

Den digitala fixartjänsten kommer att göra hembesök och kan dels hjälpa till med teknisk utrustning och digitala tjänster, men kan också hjälpa dig att lära dig nya saker som att skaffa mobilt bank ID, beställa hem mediciner från apoteket, handla på nätet, ringa bildsamtal mm.

Du kan få hjälp med åtgärder som kräver att du behöver klättra på stolar eller stegar eller utföra tyngre lyft, till exempel att

 • byta glödlampor, proppar och batterier till brandvarnare
 • hämta saker från vind eller källare
 • sätta upp tavlor, brandvarnare eller liknande
 • lägga i ordning sladdar och se över mattkanter för en säkrare bostad
 • halksäkra mattor
 • smörja lås och dörrar samt enklare reparationsarbeten
 • flytta mindre möbler inom hemmet
 • ta ner eller lyfta upp saker ur höga skåp
 • sätta upp och ta ner gardiner.

Enklare arbetsuppgifter

De tjänster du kan få hjälp med är av enklare art och som inte kräver en fackman. Det får inte vara arbetsuppgifter som normalt beviljas genom biståndsbeslut och som utförs av personal från hemtjänsten.

Säkerhetsrond

Tillsammans med Fixartjänsten kan du få göra en säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom

 • risker för fall- och halkolyckor
 • brandsäkerheten i hemmet.

Vid genomgången följs en checklista där du får ta del av de brister som finns och de åtgärder som behöver göras.

Alla som är över 80 år får erbjudande via brev om att få en säkerhetsrond av Fixartjänsten.

Det här förväntas av mig

Fixartjänsten är kostnadsfri för dig över 67 år. Men du bekostar själv det eventuella material som behövs.

Boka Fixartjänster

Fixartjänst - tisdagar och onsdagar 8–16 0304-60 18 66 

Digital fixare - måndag, torsdag och fredag 8-16 0304-601868

Fixartjänst kan bokas för ett tillfälle åt gången.

Trygghetslarm, GPS

Med ett trygghetslarm kan du komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer.

Du bär larmet runt halsen eller handleden. Du larmar genom att trycka på en knapp. Efter en stund får du svar och kan prata med personal på en trygghetscentral och meddela vad du behöver hjälp med. Larmet skickas vid behov vidare till hemtjänstens personal.

Trygghetslarmet är helt digitalt och är anslutet till larmcentral. Larmet testas kontinuerligt och hemtjänsten får ett meddelande om larmet av någon anledning skulle sluta att fungera. Hemtjänstpersonalen kontrollerar då ditt larm.

När kan larmet användas?

Vid fallolyckor eller vid till exempel försämrat allmäntillstånd eller andra oväntade situationer där det finns behov av stöd och hjälp.

 • Trygghetslarm ersätter inte 112.
 • Larmet testas en gång per dygn. Om något fel uppstår registreras detta och vi kontaktar dig för åtgärd.
 • Larmklockan är vattentät och ska vara på även när du duschar.
 • Larmet ska lämnas tillbaka om du inte har behov av det längre. Larmet är kommunens egendom och får inte överlåtas.
 • Om larmutrustning går sönder eller försvinner debiteras du kostnaden för ny larmutrustning.
 • Personalen behöver en extranyckel för att kunna komma in om du behöver hjälp och inte själv kan öppna.
 • Larmet kan endast användas inom din bostad.

Avgiften för trygghetstelefon är 200 kronor per månad,

Vill du veta mer eller ansöka om hjälp kontaktar du biståndsenheten för mer information.

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8-9.30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Hemtjänst

När det blir svårare att klara dig själv hemma, och du inte kan få hjälp på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Dina behov prövas då av socialsekreterare som sedan fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.

Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp. Du har fortfarande ansvar för din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen.

Kontakt

Hemtjänsten

Gruppledare Centrumhuset

Gruppledare Kvarnbacken, Rönnäng

Avgift för hemtjänst räknas ut efter antalet hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst. Läs mer under taxor och avgifter för omsorg och hjälp .

Du ansöker om hemtjänst genom att kontakta Biståndsenheten.

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8-9.30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Trygg Hemma (efter sjukhusvistelse)

När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård kan du under en tid behöva stöd från oss i kommunen. För att planera detta kommer vi att erbjuda dig ett planeringsmöte i samband med din hemkomst. Vårdplaneringsmötet sker oftast via ett videosamtal (Skype), men kan även ske på sjukhuset eller i ditt hem.

Mötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelsen.

Personer som kan vara med på planeringsmötet:

Om du är inskriven i hemsjukvården kan även följande vara med:

Om du inte är inskriven i hemsjukvården vänder du dig till din vårdcentral.

Vi arbetar efter modellen ”Trygg Hemma” vilket innebär att vi har möjlighet att ge dig stöd redan från den stunden du kommer hem. Målet med Trygg Hemma är framförallt att du ska känna dig trygg i din vardag och få möjlighet att återfå dina tidigare funktioner eller skapa nya strategier för livet, men också för att dina behov ska kunna utredas vidare i din invanda hemmiljö.

Uppföljning av det stöd du fått

Inom cirka en vecka efter det att du kommit hem så har vi en kontakt med dig för uppföljning av den hjälp du fått och om du har fortsatt behov av stöd.

Avgifterna följer de ordinarie för insatserna av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård räknas ut efter antalet hjälpinsatser du har och med hänsyn till din inkomst.

Resursplats

Resursplats, som tidigare hette korttidsboende, finns för dig som har ett tillfälligt ökat vårdbehov som kräver närhet till personal dygnet runt, eller som avlösning för anhörig som vårdar i hemmet.

Kostnad

Ansökan

Du ansöker om resursplats genom att kontakta Biståndsenheten.

Mat inom äldreomsorgen

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger på våra äldreboenden kan du få hjälp med mat.

Tjörnlådan – en matlåda med färdiglagade rätter

Du kan få en matlåda med färdiglagad kyld mat levererad hem till dig, Tjörnlådan. Det finns tio maträtter att välja på varje vecka och de kan anpassas efter ditt önskemål om konsistens och innehåll. För att få bästa kvaliteten på maten levereras den kyld och du värmer den när du ska äta. Det är Tjörns Måltids AB som ansvarar för tillagning och leverans.

Kostnad

Lunchservering för pensionärer

Du som är pensionär är välkommen att äta lunch i restaurangerna på Kvarnbacken i Rönnäng, Tubberödshus i Skärhamn och Lilldal i Kållekärr.

Vi rekommenderar att du bokar plats innan du går dit.
Mer information om restaurangerna hittar du under respektive boende.

Appen omsorgen

I appen Omsorgen kan du se vad som serveras på Tjörns äldreboenden. I appen kan du också få information om boendenas aktiviteter. En smidig lösning för dig som vill veta veckans mat och aktiviteter på våra äldreboenden. Du laddar ner appen på din telefon eller dator via länken i självservicerutan.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8-9.30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet