Tjörn kommuns logga, till startsidan

Äldre

För dig som är äldre och bor i Tjörns kommun finns ett varierat utbud av aktiviteter att ta del av. Du kan få stöd och hjälp med det du inte klarar av själv. Allt för att du ska kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Ansök om stöd

I första hand ges hjälpen i ditt hem i form av hemtjänst, matleverans och trygghetslarm. När du inte kan bo kvar i ditt hem längre har du möjlighet att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

De flesta insatserna behöver du ansöka om för att få ta del av. En handläggare bedömer hur ditt behov ser ut och fattar sedan beslut om vilket stöd du har rätt till. Lagen som styr omsorgen om äldre kallas för socialtjänstlagen (SoL).

För dig som har en demenssjukdom finns en dagverksamhet som du kan ansöka om att få delta i.

Dagverksamhet Kaprifolen

Det finns även möjlighet till anhörigstöd, det vill säga avlastning för dig som är anhörig eller vårdar en anhörig i hemmet.

Anhörigstöd

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen på Tjörn?

Varje år får alla som fyllt 65 år och bor på särskilt boende eller får hemtjänst i Tjörns kommun möjlighet att besvara en enkät.

Resultatet av undersökningen använder vi för att förbättra stödet till de äldre under ledning av ansvariga verksamhetschefer. Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen till hela Sverige vilket gör att vi kan jämföra vårt resultat med riket i stort.

Läs mer om undersökningen

Kontakt

Helena Stahre

Färdtjänsthandläggare

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Telefontid helgfri vardag 8–9.30

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 december 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet