Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Fokus på AI – när GR:s kommuner skapar gemensam regional innovationsarena

Publicerad 26 juni 2024, kl 13:28

13 kommundirektörer i Göteborgsregionen har samlats i en regional innovationsarena med fokus på AI. Arenan ska stärka samarbetet kring innovation och gemensamt lärande och ta fram konkreta AI-lösningar som har sin utgångspunkt i reella behov i kommunerna.

Så här skriver Göteborgsregionen (GR) om den nya innovationsarenan där kommunerna tillsammans fokuserar på AI:

GR:s kommuner står inför flera stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen. En åldrande befolkning, minskande födelsetal och ett ansträngt ekonomiskt läge innebär att det är särskilt viktigt att arbeta med innovation för att möta framtidens behov.

På uppdrag av regionens kommundirektörsnätverk har GR tagit fram förstudien "AI och kompetensförsörjning inom välfärden". Den visar vilka steg kommunerna behöver ta, i ett relativt kortsiktigt perspektiv, för att framgångsrikt kunna nyttja potentialen med AI.

Genom att samlas i en regional innovationsarena inleder GR:s 13 medlemskommuner nu arbetet med att förvandla slutsatserna från förstudien till konkreta åtgärder. Inom ramen för innovationsarenan ska kommunerna dels samarbeta kring omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och påverkan på nationell nivå, dels arbeta med att testa, utveckla och genomföra AI-lösningar i praktiken.

Kontakt: Sofia Larsson, verksamhetschef, Göteborgsregionen
sofia.larsson@goteborgsregionen.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet