Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörn ska bli en klimatsmart ö

Publicerad 20 juni 2024, kl 07:48

Tjörns kommun har antagit en klimat- och energistrategi med målet att bli Den klimatsmarta ön. Strategin innebär att kommunen ska arbeta strategiskt, långsiktigt och målinriktat för att nå nationella och globala klimat- och hållbarhetsmål. Grunden för klimat- och energistrategin är sund hushållning av begränsade resurser.

Klimatförändringarna utgör en av vår tids största utmaningar och arbetet med att begränsa den negativa klimatpåverkan kräver en gemensam kraftsamling – från oss på Tjörn, från Sverige och globalt. Strategin ska vara ett stöd när vi ska besluta om lösningar som ska minska vår klimatpåverkan.

Vad är målet?

Kommunens övergripande mål för klimat- och energiarbetet utgår från den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Det innebär att kommunen stödjer det regionala klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Vad ska göras?

Vi kommer framför allt att arbeta med kommunorganisationens egen klimatpåverkan, till exempel från resor och transporter, energianvändning, uppvärmning och konsumtion av varor och tjänster. Vi kommer också att arbeta tillsammans med civilsamhället, näringslivet och besöksnäringen.

Hur?

Klimat- och energistrategin kommer att bli en del av kommunens övriga arbete. Vi har alla ett gemensamt ansvar för Tjörns framtid och de kommande generationerna. Därför är samverkan inom kommunen och tillsammans med alla som bor, verkar på och besöker Tjörn avgörande för att vi ska lyckas.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet