Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kommun tränar en AI-assistent för svensk offentlig sektor

Publicerad 20 maj 2024, kl 13:00

Medarbetare i Tjörns kommuns vård och omsorg är nu igång med träningen av en AI-driven assistent för offentlig sektor.

– Att Tjörns kommun är med från början och lägger grunden för gemensamma AI-lösningar i offentlig sektor visar verkligen på hur Tjörn är möjligheternas ö. En gemensam digital assistent kommer att vara ett viktigt verktyg för att möta dagens och framtidens utmaningar inom vård- och omsorg, säger Lilian Hansson, avdelningschef i Tjörns kommun.

Projektet där ytterligare två kommuner och tre regioner deltar leds av AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens.

Svensk offentlig sektor står inför flera utmaningar under de kommande åren, där bristen på personal är en av de mest centrala. Enligt prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner kommer 410 000 personer att behöva rekryteras under åren fram till och med 2031.

Ökad användning av artificiell intelligens är ett sätt att minska rekryteringsbehovet, genom att hitta nya sätt att jobba som ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamhetsprocesser. Enligt en beräkning som DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, publicerade 2019 har AI potential att spara 140 miljarder kronor om året i offentlig sektor.

Projektet En gemensam digital assistent för offentlig sektor är ett samarbete mellan svenska myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet, koordinerat av AI Sweden. Syftet är att främja nationell samverkan kring AI för textuppgifter och skapa förutsättningar för gemensamma lösningar i offentlig sektor.

– Genom att medverka i projektet får vi en unik möjlighet att göra oss redo för framtiden. Vi har stora utmaningar och behöver investera i nya arbetssätt. I projektet lär vi oss hur den digitala assistenten kan hjälpa oss i våra verksamheter och vilka förutsättningar vi själva behöver skapa för att nyttja möjligheterna, som ju utvecklas i rask takt.

Vi vill också bidra med den lilla kommunens perspektiv i projektet. Majoriteten av Sveriges kommuner är av mindre storlek och har inte samma förutsättningar eller kapacitet som de större kommunerna att kunna ansluta sig och nyttja tjänster om de är för komplexa. Genom projektet blir det tydligt vad som krävs av oss i offentlig sektor för att samskapa på helt nya sätt och i förlängningen bidra till en jämlik service i Sveriges kommuner, säger Cattis Cani, projektledare i Tjörns kommun.


Genom att involvera personal från exempelvis hemtjänsten kommer modellerna att bli relevanta och effektiva för de specifika arbetsuppgifter som finns i respektive verksamhet. Inom just hemtjänsten innebär det bland annat ett verktyg som ska göra det lättare för personalen att hitta information i den samlade dokumentation som finns.

– Medarbetarna i organisationerna har den absolut viktigaste rollen i utvecklingen av en digital assistent för offentlig sektor. För att utveckla AI-verktyg som verkligen gör skillnad och skapar värde, krävs mer än bara teknisk expertis. Det krävs gedigen kunskap och förståelse för de specifika verksamhetsområden där tekniken ska tillämpas. Vi behöver kombinera domänkunskap och teknisk kunskap för att kunna skapa skräddarsydda och värdeskapande AI-lösningar, säger Jonatan Permert, projektledare på AI Sweden.

Träningen som just nu pågår innebär att personal inom vård och omsorg skapar svar på frågor som ska fungera som exempel för språkmodellen att lära av. I nästa steg kommer den här träningen att ligga till grund för faktiska AI-tjänster som används av personalen.

– Det kan handla om mer allmänna textuppgifter, som att förenkla språket i en text eller sammanfatta ett dokument. Men också att ge svar på specifika frågor utifrån förvaltningens egen dokumentation. Det betyder bland annat att medarbetarna kommer att slippa söka bland mängder med dokument utan istället kan ställa frågor direkt till en AI-assistent och få skräddarsydda svar, säger Jonatan Permert.

Fakta om En gemensam digital assistent för offentlig sektor

  • Initiativet syftar till att skapa nationell samverkan inom offentlig sektor för att utveckla moderna och kapabla AI-lösningar för språk. Målet är att dela på kritiska resurser och dela på bördan av att skapa de data som krävs för att kunna skapa verkligt kapabla och flexibla lösningar.
  • Kommunerna som deltar är Kungsbacka, Göteborg och Tjörn, regionerna är Västra Götaland, Skåne och Halland.
  • Teknikleverantör är Intel.
  • Projektet finansieras av Vinnova och projektdeltagarna.
  • Koordinering och projektledning sker av AI Sweden.
  • I etapp två, som startar efter sommaren och planeras pågå till årsskiftet 2025/2026, ökar antalet kommuner och regioner till ett 30-tal.
  • Från 2026 är ambitionen att överlämna initiativet till en aktör som långsiktigt fortsätter arbeta med drift, skalning och utveckling.

Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet