Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kommun har nominerat två kandidater till Årets Hållbarhetskliv

Publicerad 20 maj 2024, kl 11:05

Vi håller tummarna för Sundsby Säteri och Egnahemsfabriken, våra nomineradekandidater till Hållbarhetsklivet! Diplom delas ut i delfinalen för Göteborgsregionen mellan den 3-7 juni, med final i Västra Götaland den 14 november. Stort tack till Turistrådet Västsverige som lyfter fram hållbarhet i regionen!

Egnahemsfabriken

Egnahemsfabriken stärker Tjörns besöksnäring genom att erbjuda en unik mötes- och utbildningsplats fokuserad på hållbar framtid, lokal utveckling och samhällsomställning. Deras modell för medskapande turism möjliggör för besökare att aktivt delta i hållbara bygg- och odlingsprojekt, vilket förvandlar dem från passiva åskådare till aktiva deltagare. Detta bidrar till en djupare förståelse och upplevelse av hållbarhet i praktiken. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv tar de stort ansvar genom att skapa gemenskap, integration och arbetar aktivt för barn och ungas hälsa och framtidstro.

Detta innovativa initiativ, som integrerar Agenda 2030 och aktuella hållbarhetsfrågor i deras projekt och utbildningar, positionerar Tjörn som en förebild för framtidens destinationskoncept nationellt. Med en årlig besöksfrekvens på över 3 000 personer, och en målsättning att öka detta antal till 10 000 senast år 2027, stärker Egnahemsfabriken inte bara regionens turismutbud men också den lokala ekonomin.

Belägen på östra Tjörn, erbjuder Egnahemsfabriken en lättillgänglig destination som berikar regionens turismutbud. Som en central mötesplats för både lokalbefolkningen och besökare från hela landet, hela året, främjar Egnahemsfabriken en växande kunskapsturism. Deras omfattande kurs- och utbildningsverksamhet attraherar medvetna besökare som söker djupare insikter och praktiska erfarenheter inom hållbarhet, vilket bidrar till att sätta Tjörn och Västsverige på kartan inom hållbar utveckling.

Sundsby Säteri

Sundsby Säteri är inte bara en pärla som Tjörnborna stolt visar upp för släkt och vänner, utan också en föregångare i hållbara initiativ som stärker både miljön och det lokala samhället. Platsen bidrar avsevärt till Tjörns attraktionskraft med sina vandringsleder, historiska guidningar och kulturevenemang, vilket främjar hållbar turism.

Vandringslederna är tillgängliga för alla åldrar och främjar både fysisk aktivitet och ökad medvetenhet om natur- och kulturvärden. Köksträdgården är ett levande klassrum där besökare kan lära sig om ekologisk odling och historiska grödor, med Joakim Wenner i spetsen för att återuppliva och odla lokala grödor som förenar dåtid och nutid.

Ett ständigt flöde av evenemang och aktiviteter, inklusive Blåsmusikens dag, sommarteater, öppen ateljé och skördemarknaden, fortsätter Sundsby Säteri att vara en central punkt för kultur och gemenskap på Tjörn året runt. Detta stärker den lokala ekonomin och bidrar även till en känsla av stolthet och tillhörighet bland Tjörns invånare.

Sundsby Säteri är en viktig plats på Tjörns där historia, natur och nutid möts för att skapa en plats för lärande och välbefinnande, vilket gör det till en ovärderlig tillgång för Tjörn.

Nominerades som ett kommunalt initiativ men har flyttats över till ett besöksnäringsverksamhet.

Vad är hållbarhetsklivet?

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Privata och offentliga aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Genom detta skapar vi tillsammans ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet