Tjörn kommuns logga, till startsidan
Vattendroppe gör ringar på vattnet

Möjlighet att tycka till om förslag till vattentjänstplan för Tjörns kommun

Publicerad 8 maj 2024, kl 13:55

Fram till den 8 juni 2024 har du möjlighet att tycka till om kommunens förslag på vattentjänstplan. Vattentjänstplanen innehåller en långsiktig planering för kommunens VA-försörjning.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Tyck till senast 8 juni

Nu ställs förslaget till vattentjänstplan ut på granskning. Granskningen pågår från 10 maj till 8 juni 2024 och därefter kommer kommunen åter bearbeta planen utifrån inkomna synpunkter.

Synpunkter på förslaget till vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 8 juni 2024 till:

Ange ärende ”Vattentjänstplan 2024”

Alternativt per post till:

VA-avdelningen, Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn

Ange ärende ”Vattentjänstplan 2024”

Efter granskningsperioden kommer vattentjänstplanen lyftas för antagande i kommunfullmäktige.

Bakgrund

Vid årsskiftet 2022/2023 infördes ett krav på att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan för att förbättra medborgarnas insyn i VA-planeringsfrågor och samhällsplaneringen. Kravet kommer från ändringar i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Förslaget till vattentjänstplanen var ute på samråd under september och oktober år 2023 och handlingen har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Samråd skedde genom utställning av samrådshandling i kommunhuset och på kommunens hemsida samt genom riktade utskick till fastighetsägare inom de utpekade utbyggnadsområdena, internremiss inom den kommunala förvaltningen och till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet