Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Markanvisningstävling – Detaljplan för Solglimten, del av Myggenäs 12:139

Publicerad 30 april 2024, kl 13:41

Tjörns kommun bjuder in till deltagande i markanvisningstävling avseende bostäder för detaljplan för Solglimten, del av Myggenäs 12:139.

Tjörns kommun bjuder in till deltagande i markanvisningstävling för bostäder i Myggenäs. Markanvisningstävlingen syftar till att utse en byggherre som tillsammans med kommunen tar fram en del av en detaljplan för att skapa hållbart boende med blandad upplåtelseform för Solglimten i Myggenäs, del av Myggenäs 12:139, nedan kallat Solglimten.

Solglimten ligger i ett mycket bra läge med utsikt över hamnen och med närhet till service som förskola, livsmedelsaffär, bank, gym, vårdcentral och apotek samtidigt som området har närhet till natur och rekreationsmöjligheter.

Markanvisningstävlingen kommer genomföras under våren och sommaren 2024.

Utöver att ställda grundkrav är uppfyllda kommer byggherren utvärderas på bedömningsgrunderna köpeskilling, gestaltning, hållbarhet och miljö.

Skicka in anmälan

Om du vill ha handlingar och delta i markanvisningstävlingen behöver du skicka in anmälan till exploatering@tjorn.se.

Du måste ha lämnat in en anmälan för att få eventuellt kompletterande underlag och svar på uppkomna frågor under anbudstiden.

Sista dag för frågor är den 21 juni 2024. Anbud lämnas in senast den 23 augusti 2024.

Anmälan är en förutsättning för att erhålla eventuellt kompletterande underlag samt svar på uppkomna frågor under anbudstiden och är också en förutsättning för deltagande i tävlingen.

Övriga förutsättningar finns i det framtagna materialet till markanvisningstävlingen och i upprättade detaljplanehandlingar.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet