Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orust kommun

Publicerad 15 februari 2024, kl 09:45

Kommungemensam Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner, FÖP Hav Tjörn Orust, antogs i kommunfullmäktige på Tjörn 16 november 2023 (laga kraft 13 december 2023) och på Orust 14 december 2023 (laga kraft 11 januari 2024.

Tjörn och Orust har sedan 2017 samarbetat kring havsplaneringen, med start utifrån Göteborgsregionens projekt om mellankommunal kustzonsplanering 2016- 2019. Arbetet har fått statligt ekonomiskt stöd från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i form av ”KOMPIS-bidraget” - kommunal planering i statlig samverkan.

Uppdraget har varit dels att studera förutsättningarna för kust- och havsområdet på ett mångsidigt sätt, dels att föreslå utveckling mot ett hållbart och attraktivt kust- och havsområde.

Övergripande syfte är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete vid kusten och i havet. FÖP:en speglar nationell havsplan inom överlappande havsområde och stödjer i huvudsak statliga intressen inom övriga ytor.

Den beskriver rekommenderad vattenanvändning i havet med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna:

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter

Genom planen har kommunerna fått ökad kunskap om det gemensamma kust och havsområdet. Planen har tydliggjort vilka värden som finns i kustzonen samt hur dessa värden ska värnas och användas på bästa sätt. Planen förväntas stimulera ökad samverkan kring de gemensamma havsområdena och leda till fler mellankommunala ställningstaganden.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet