Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kommun söker ett familjehem - till 16-årig flicka

Publicerad 30 januari 2024, kl 14:42

Tjörns kommun söker ett erfaret familjehem till en flicka på 16 år. Familjehemmet ska helst vara en ensamstående kvinna eller ett samkönat kvinnligt par. Det är också viktigt att det inte finns andra barn i hemmet. Familjehemmet vi söker ska ha erfarenhet av barn med olika typer av funktionsvariationer.

Tjörns kommun söker familjehem för en 16-årig flicka som har obearbetade trauman. Det är en fördel om familjehemmet har tidigare erfarenheter inom området eller kunskaper inom traumamedveten omsorg. Flickan tillhör personkrets enligt LSS och bedöms ha rätt till insats i form av exempelvis korttidsvistelse, vilket kommer innebära en avlastning för familjehemmet.

Familjehemsföräldern behöver inledningsvis vara hemma på heltid för att kunna möta flickans vårdbehov. Tjörns kommun erbjuder en nära handledning för att du som familjehem ska få det stöd som ni behöver.

Rekrytering, handledning och stöd
Familjehemsenheten i Tjörns kommun ansvarar för rekrytering och utredning av uppdragstagare. Vi ger också handledning och vägledning i form av råd och stöd när du tar emot en placering eller ett uppdrag. Vårt mål är alltid att på bästa sätt se till att barnets behov stämmer överens med de enskilda stödpersonernas resurser.

Om du är intresserad, kontakta oss för mer information

Therese Möller, familjehemssekreterare
Telefon: 0304-601423
therese.moller@tjorn.se

Sara Ottosson, familjehemssekreterare
Telefon: 0304-60 14 31
sara.ottosson@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet