Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Markanvisningstävling – Detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs 12.139

Publicerad 22 december 2023, kl 07:46

Tjörns kommun bjuder in till deltagandet i markanvisningstävling avseende bostäder för trygghetsboende inom Detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs 12:139 (antagen 20231214, för överklagande till 20240110).

Markanvisningstävlingen syftar till att utse byggherre för trygghetsboende inom detaljplaneområdet och att ge intresserade och kvalificerade byggherrar möjlighet att lämna anbud.

Planområdet ligger centralt i orten Myggenäs. I området fanns tidigare två tennisbanor och därför kallas tomten för tennistomten. Planförslaget innebär bostäder (trygghetsboende) och förskola om totalt 4000 kvadratmeter BTA.

Markanvisningstävlingen genomförs i två steg under våren 2024. Steg ett är en prekvalificering som utgår ifrån ekonomisk stabilitet, referensobjekt och erbjuden köpeskilling.

I steg två, i vilken tre utsedda byggherrar ingår, kommer bedömning av byggherrarnas idé för fastighetens gestaltning och verksamhet att bedömas både vad gäller byggnation och utemiljö.

Skicka in anmälan

Om du vill ha handlingar och delta i markanvisningstävlingen behöver du skicka in anmälan till exploatering@tjorn.se.

Du måste ha lämnat in en anmälan för att få eventuellt kompletterande underlag och svar på uppkomna frågor under anbudstiden.

Sista dag för frågor är den 9 februari 2024.

Anbud för prekvalificering, steg 1, ska vara inlämnade senast den 28 februari 2024.

Övriga förutsättningar finns i det framtagna materialet till markanvisningstävlingen och i upprättade detaljplanehandlingar.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet