Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Antagande av detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs 12.139

Publicerad 19 december 2023, kl 10:21

Kommunfullmäktige i Tjörns kommun beslutade den 14 december 2023 § 214 att anta detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs 12:139. Justeringen av aktuellt protokoll finns tillgängligt på kommunens anslagstavla och tillkännagavs tisdag den 19 december 2023.

Förslag till detaljplan för Tennistomten, del av Myggenäs 12:139 var utställd på granskning under perioden 10 maj 2023 till 7 juni 2023. Under granskningen fanns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. De skriftliga synpunkter som inkom under granskningen finns nu redovisade i ett granskningsutlåtande, tillsammans med kommunens svar på synpunkterna.

Antagandehandlingarna och granskningsutlåtandet finns tillgängliga på kommunens hemsida under pågående detaljplaner och områdesbestämmelser


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet