Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Nytt samverkansavtal mellan Tjörns kommun och Polisen

Publicerad 20 oktober 2023, kl 15:41

Idag har nytt samverkansavtal skrivits mellan Tjörns kommun och Polisen. Samverkan är avgörande i trygghetsarbetet och vi är glada över att ha en bra relation med Polisen.

Samverkansöverenskommelse för att förebygga brott och upprätthålla tryggheten i Tjörns kommun

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att fördjupa och utveckla samarbetet mellan myndigheterna, för att på så sätt öka tryggheten och minska brottsligheten inom Tjörns kommun.

Samverkan skall grunda sig på en gemensam problembild baserad på lokal kartläggning gällande brott, ordningsstörningar och av medborgaren upplevd otrygghet i Tjörns kom­mun. Anställda inom kommunen och polisen samt invånarna i Tjörns kommun, näringsliv och föreningsliv kommer alla ges möjlighet att påverka det gemensamma trygghetsarbetet genom medborgar- och medarbetardialog.

Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer är en förutsättning för att Tjörn ska vara en fortsatt trygg kommun att bo och leva i!
- Thorbjörn Berndtsson, säkerhetssamordnare

Trygg på Tjörn

Samverkansgruppens syfte är att fördjupa och arbeta upp ett strukturerat samarbete mellan Tjörns kommun och polisen. Arbetet "Trygg på Tjörn" ska ligga till grunden för ett mer proaktivt förhållningsätt där medborgarnas perspektiv blir en naturlig del i det lokala trygg­hetsarbetet. Arbetet leds av en styrgrupp och en arbetsgrupp med samordnare som ansvarar för bered­ning och genomförande.

Målsättningen är att överenskommelsen skall ligga till grund för ett praktisk och förtroen­defullt samarbete med korta beslutsvägar och effektiva åtgärdsprocesser. Utgångspunkten i samverkan är att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, utifrån målsättningen att minska brottsligheten och öka tryggheten för det vi är till för. I detta fall är det kommu­nens invånare på Tjörn.

Trygghet och säkerhet


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet