Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Ungdomsundersökningen LUPP genomförs i höst

Publicerad 29 september 2023, kl 15:32

Under hösten genomförs ungdomsundersökningen, LUPP 2023 i tio av Göteborgsregionens kommuner, Tjörns kommun är en av dessa. Frågorna i enkäten handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Vad är LUPP?

LUPP är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommuner, stadsdelar eller regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas livssituation, erfarenheter och åsikter. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Gör din röst hörd

LUPP 2023 genomförs i kommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö under oktober och november. Undersökningen riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Majoriteten av ungdomarna kommer att göra undersökningen under skoltid.

För att få ett så pålitligt resultat som möjligt behöver ungdomar svara på enkäten. Här spelar föräldrar och lärare en viktig roll i att uppmuntra ungdomarna att delta i undersökningen.

Din medverkan är frivillig och anonym

I enkäten ställs frågor om din livssituation som kan upplevas som privata. För att inga uppgifter ska kunna kopplas till dig är det viktigt att du inte skriver ditt namn i enkätens fritextsvar eller något annat som kan kopplas till dig som person eller till någon annan person. De personer som kommer att bearbeta dina enkätsvar lyder under sekretesslagstiftning vilket innebär att de inte får sprida känsliga personuppgifter vidare.

Din medverkan och dina svar är dock frivilliga och anonyma. I resultaten från enkäten kommer det aldrig att framgå vad någon enskild person har svarat, utan resultaten redovisas för olika grupper av unga.

De uppgifter som du lämnar i enkäten kommer att bearbetas och analyseras av analytiker och forskare vid Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, som arbetar med LUPP 2023 på uppdrag av Tjörn och flera andra medlemskommuner.

Fakta om LUPP

  • LUPP är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
  • Tio kommuner i Göteborgsregionen genomför LUPP under oktober och november: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning
  • Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2024.

Läs mer

Ungdomsenkäten LUPP | MUCF
LUPP – en ungdomsundersökning för att stärka ungas levnadsvillkor | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)
Göteborgsregionens personuppgiftsbehandling kring LUPP 2023
Ungdomsenkäten Lupp på tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 29 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet