Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Vindkraftsparken Poseidon i Västerhavet

Publicerad 7 september 2023, kl 13:03

KonTiki Vind AB har till regeringen lämnat in en ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en vindpark, Poseidon i Södra Skagerrak och norra Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Ansökan omfattar uppförande och drift av upp till 94 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på varje vindkraftverk om 340 meter över vattennivån. Vindkraftverken är tänkt att placeras i ett område som sträcker sig ca 25 till 40 km utanför kusten, från Göteborgs kommun i söder och Orust kommun i norr, se bilaga A i ansökan. KonTiki Vind AB yrkar på en driftstid om 45 år. Ansökan avser även tillhörande transformatorstationer och sammanhängande anläggningar. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats:
Vindkraftsparken Poseidon i Västerhavet


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet