Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Inriktningsbeslut avseende etablering i
Vallhamnsområdet

Publicerad 30 juni 2023, kl 09:07

På ett extrainsatt möte den 15 juni beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för att företaget Boson Energy AS skall kunna etablera sig i Vallhamnsområdet och på så sätt både bidra till arbetstillfällen och energiförsörjning för kommunen.

Boson Energy har utvecklat en teknologi för lokal produktion av energi genom att använda annars icke återvinningsbart avfall för producera el och grön methanol. Den gröna methanolen ersätter fossil methanol i kemi- och plastindustrin samt möter den ökande efterfrågan i den marina sektorn. Både el och bränsle blir koldioxidnegativa eftersom Boson Energys process, på ett rent och kostnadseffektivt sätt, möjliggör avskiljning av koldioxid för användning och lagring.

Företaget planerar att tillgodose Wallhamn ABs växande behov av energi och el för laddning av fordon, samt stödja det lokala elnätet vid behov. Den fasta restprodukten från omvandlingsprocessen är enbart en glas-slagg. Den kan användas direkt som miljövänligt fyllnadsmaterial, eller vidareförädlas till klimatsmart isoleringsmaterial med hög cirkulär resurseffektivitet.

Parallellt pågår utredningen kring eventuella etableringar avseende de restströmmar som skapas i samband med produktionen så som till exempel odling av grönsaker inomhus.

Wallhamn AB är inte bara en stor arbetsgivare, utan också en lokal existerande infrastruktur. Den gör det möjligt för Tjörn att proaktivt ta nya grepp för att bygga lokal energisäkerhet och utvecklingsmöjligheter för Wallhamn AB – som är både fossilfria och skapar hållbara jobb. I och med kommunens inriktningsbeslut kan vi nu gemensamt utreda möjligheterna för att säkra hamnens energiförsörning och skapa förutsättningar för nya cirkulära affärsmöjligheter.
- Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet