Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kundcenter på plats fem i årets servicemätning

Publicerad 15 juni 2023, kl 08:30

Tjörns kommun placerar sig på plats 5 av 67 kommuner när det gäller bemötande och enkelhet vid kontakt via telefon till kundcenter. Det är en förbättring jämfört med mätningen 2022.

– Vi arbetar hela tiden med bemötande och att det ska vara lätt att komma i kontakt med oss på Tjörns kundcenter. Det är roligt att se att det gett resultat, säger Susanne Martinsson, enhetschef för Tjörns kundcenter.

Tjörns kommun ligger likvärdigt med andra kommuner som deltagit i servicemätningen, men med något högre resultat än snittet när det gäller kontakt via telefon och något lägre vid kontakt via e-post.

Vi vill bli bättre på service och bemötande

Tjörns kommun vill öka tillgängligheten och ge en så bra så service som möjligt för kommunens invånare och besökare. Därför genomförs för andra året i rad en servicemätning som tar reda på vilken service kommunen ger invånare vid telefon- och e-postkontakter med Tjörns kundcenter.

Mätningen möjliggör också en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att förbättra servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas behov. I årets undersökning deltog 67 kommuner.

2023 års mätning bestod av fyra nyckeltal:

Så här blev resultatet

Kontakt via telefon

Tjörn placerar sig på plats 5 av de 67 kommunerna när det gäller mätningen av kontakt via telefon. Resultatet för bemötande och enkelhet via telefoni har förbättras jämfört med mätningen 2022.

Kontakt via e-post

Reultatet för bemötande och enkelhet för kontakt via e-post har minskat jämfört med 2022. Det finns ingen listplacering för årets resultat eftersom det kommit in för få svar (24 enkäter). Det behöver komma in minst 100 svar för att resultatet ska vara tillförlitligt.

Så här gick undersökningen till

Undersökningen genomfördes via e-post och telefoni där minst 100 svar per kanal behövde uppnås för att kunna jämföras nationellt. Tjörns kommun uppnådde 258 svar via telefon och 24 svar via e-post.

Mätningen pågick 13 mars till 12 maj 2023.

Kontakt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet