Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Har din fastighet felaktigt inkopplat vatten och avlopp?

Publicerad 12 juni 2023, kl 13:34

Fastigheter med felaktigt inkopplade VA-installationer, där exempelvis attefallshus är kopplade innan vattenmätaren, resulterar i omätt vatten.

När vattnet inte passerar vattenmätaren mäts det inte och räknas då som ett olovligt uttag av vatten. Det finns också hygien- och sanitetsmässiga orsaker till att felkopplingar måste åtgärdas eftersom dricksvatten är ett livsmedel och mycket höga krav ställs på dess tjänlighet.

Det är VA-kollektivet som bekostar det omätta vattnet, istället för att den enskilde fastighetsägaren betalar för det vatten som levereras till fastigheten. Detta kan innebära att VA-taxan i framtiden behöver höjas.

Vi utför kontroller

Som en kontinuerlig del av vårt arbete kommer vi därför att utföra kontroller på fastigheters VA-installationer. Du kan enkelt själv kontrollera att din VA-installation är korrekt utförd genom att se om vattenmätaren snurrar när respektive kran öppnas. Om du upptäcker fel ska du kontakta VA-avdelningen så fort som möjligt så att felet kan åtgärdas.

Kontakt

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet