Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Lämna synpunkter på detaljplanen för Tennistomten i Myggenäs

Publicerad 10 maj 2023, kl 08:02

Planförslaget ligger ute för granskning under tiden 10 maj–7 juni 2023. Förslaget finns även utställt i Tjörns kundcenter, kommunhuset i Skärhamn.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus med cirka 40 lägenheter, trygghetsboende eller förskola med cirka sex avdelningar på Tennistomten i Myggenäs. Planförslaget bidrar till utvecklingen av tätorten Myggenäs och ger fler möjlighet att bo nära samhällsservice.

Skicka in dina synpunkter på planförslaget

Synpunkter på planförslaget ska skickas in skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mejl till
samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 7 juni 2023.

Efter avslutad granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas i ett granskningsutlåtande. Därefter kan detaljplanen antas.

Den som inte har framfört sina synpunkter skriftligt i brev eller mejl senast den 7 juni 2023 kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Upplysningar lämnas av handläggare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet