Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Behöver du tömma din enskilda avloppsanläggning?

Publicerad 11 april 2023, kl 15:51

Tänk på att slamtömningen är ett kommunalt an­svar. På Tjörn sköter Renova Miljö AB tömningen på uppdrag av kommunen.

Det gäller alla tömningar, den årliga ordinarie tömning och om du behöver beställa budad eller akut tömning. Kontakta kundservice slam för att boka din tömning. Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter klockan 16.30 vardagar, samt lördagar, söndagar och helgdagar, finns jourtelefon 031-61 87 75

Kundservice slam
kundservice@renova.se
0304-67 17 25

Undantag

Om ni är fler än fem anslutna fast­igheter med en gemensam anläggning och/eller har en sluten tank som är större än 10 kubikmeter bedöms det inte vara kommu­nalt ansvar, utan ni kan anlita en valfri entreprenör.

Du vet väl även om att du kan få digitala aviseringar?

Du kan anmäla dig för att få kvittens och digital avisering via mejl och/eller SMS när det gäller kommunens alla renhållningstjänster.
Digital avisering

Vill du veta mer om slam?
Besök: slam


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet