Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Välkommen på Företagsarena Tjörn - ÖPspecial den 17 mars

Publicerad 1 mars 2023, kl 15:57

Just nu pågår samråd för kommunens översiktsplan. Vad är då en översiktsplan? Torr och tråkig eller skapar den möjligheter eller hinder för dig som företag att växa?

Är översiktsplanen intressant för mig som företagare?

Översiktsplanen visar den långsiktiga utvecklingen för markanvändning och byggande på hela Tjörn. Det vill säga i översiktsplanen pekar man ut den viljeriktning som visar var till exempel detaljplaner skall prioriteras. Var ser vi framtida verksamhetsmark eller vilka ytor är lämpliga att bygga bostäder på och var skall vi absolut inte bygga under de kommande decennierna? Det betyder att planerar du att driva företag på Tjörn de kommande åren så är översiktsplanen av största vikt!

Du har chans att påverka!

Fram tills den 10 april pågår samrådet för översiktsplanen. Det betyder att Tjörns kommun vill veta om nuvarande förslag känns rätt för dig som företagare och invånare på Tjörn. För att underlätta bjuder vi in till en Företagsarena Tjörn - ÖPspecial.

På frukosten får du möjlighet att veta mer om planen, träffa ansvariga tjänstepersoner men framför allt möjlighet att delta i diskussioner och direkt lämna dina synpunkter på planen.

Vad är viktigast för mig som företagare i planen?

Kanske känner du att planen är allt för omfattade att läsa från "pärm till pärm"? På mötet kommer du få en kortare dragning och vill du läsa ett kortare stycke innan mötet så är följande viktigast för dig som näringsidkare:

  • Utvecklingsinriktningen – lägger penseldragen för kommunens framtida utveckling
  • Avsnittet om näringsliv
  • Markanvändningskartan – gå in i kartan och klicka på de olika användningsområdena, fundera på om de tydliga och förståeliga samt om de känns relevanta
  • Läs även de områdesbeskrivningar som är relaterade för din verksamhet så som tex Rönnäng, Kållekärr, Skärhamn med flera

Framtidspaning

Inför mötet får du gärna fundera över din egen bransch framtida utmaningar och se om översiktsplanen möter dessa. Det kan gälla allt från att attrahera rätt kompetens till drönartrafik, AI eller annan mobilitet och mycket mer.

Tid: 17 mars kl. 8.00-9.30
Plats: TSS lokal i Södra Hamnen, Skärhamn
Anmälan senast 15 mars


Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet