Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Ytterligare projektmedel beviljat av Vinnova

Publicerad 8 februari 2023, kl 15:09

Arbetet med projekt “Spara vatten” är inne i en intensiv utvecklingsfas och i slutet av november 2022 erhölls ytterligare finansiering om 929 000 kronor utöver de redan beviljade 2 000 000 kronor från Vinnova. Tjörns kommun kan nu utöka insatserna i arbetet med att utforska läcksökningen och övervakningen av VA-nätet.

Det utökade projektet startades upp i januari 2023 och kommer att pågå till slutet av augusti 2023.

- Den utökade finansieringen ger oss möjlighet att arbeta än mer med så kallad systeminnovation vilket är en nyckelfärdighet för att skapa en hållbar framtid och för att genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning som vi behöver göra som kommun, säger Anders Nilsson, projektledare.

Rent konkret innebär detta att Tjörns kommun har skapat förutsättningar för det kommunägda bolaget Soltak att forma ett IOT koncept som fler kommuner skall kunna ansluta sig till. Med Soltak får ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra roller och uppdrag mer attraktiva för personalen. Detta blir en utmärkt plattform för att utveckla och driva den IoT plattform som nu utvecklas inom ramen för Tjörns projekt “Spara vatten”.

- Den utvidgade finansieringen innebär även att projektet kan stärka innovations- och förnyelsearbetet inom kommunen, säger Anders Nilsson.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet