Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Vad har jämlikhet med vattenläckor att göra?

Publicerad 8 februari 2023, kl 15:06

Inom ramen för projekt "Spara vatten" utforskar vi nu hur jämställdhets- och jämlikhetsaspekter är kopplade till en fungerande vattenförsörjning i kommunen. Men vad har då jämnlikhet med vattenläckor att göra?

Tillgång till friskt vatten är någonting som de flesta i vårt land tar för givet. Därför kan konsekvenserna också bli stora när det blir avbrott i dricksvattenförsörjningen. Konsekvenserna blir troligtvis större för grupper i samhället som systematiskt och generellt har andra förutsättningar, till exempel personer med funktionsvariation och/eller äldre som kan ha problem att ta sig till andra platser än hemmet för att få tillgång till vatten, säger Caroline Jönsson, folkhälsostrateg.

- Vi ser med spänning fram emot resultatet! Målet är att framtidsäkra en jämlik och jämställd vattenförsörjning för Tjörns alla invånare säger Anders Nilsson, projektledare.

I arbetet ingår deltagare från ledningen på VA-avdelningen, kommunens kommunikationsavdelning samt forskare på RISE. Arbetet leds av Caroline Jönsson, som är folkhälsostrateg och Anders Nilsson, som är projektledare. Även Länsstyrelsen i Västra Götaland är med och stödjer arbetet med kunskap, metoder och modeller för att på djupet förstå vad ett vattenavbrott kan få på implikationer för kommunens olika invånare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet