Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Lärdomar av projekt "Spara vatten" under 2022

Publicerad 8 februari 2023, kl 15:04

Sedan mars 2022 har ett intensivt utvecklingsarbete pågått i projekt “Spara Vatten” i Tjörns kommun. Kommunens digitala strateg, Cattis Cani, och Olle Penttinen, forskare från RISE berättar om lärdomar och vad som åstadkommits under projektets första fas.

Cattis Canis reflektioner

För att skapa en hållbar tillväxt på möjligheternas ö och samtidigt möta nutidens och framtidens utmaningar är nytänkande och innovation avgörande nycklar. Vi är en liten kommun med begränsade resurser och därför är det extra roligt att se hur vi lyckas bedriva ett stort och komplext utvecklingsarbete med befintliga resurser, men på ett radikalt annorlunda sätt.

Jag vill gärna börja med att ge ett konkret exempel. Kommunen har den lagstadgade planen för vattenmätarbyten att förhålla sig till, men istället för att fortsätta göra som vi alltid gjort, har vi växlat över till digitala vattenmätare i kommunen. Kostnaden och arbetsinsatsen är densamma som tidigare (ibland till och med lite billigare) men utväxlingen på förändringen är mångfaldig. Den information som genereras i realtid av de nya smarta vattenmätarna kan vi nu analysera för att se avvikelsemönster, prognostisera framåt och skapa nya tjänster till kommunens vattenabonnenter.

Fokus i projektprototypen är att snabbare hitta vattenläckor och att skapa underlag som hjälper till att prioritera underhållsarbetet i det omfattande vattennätet. Till att börja med vill vi slippa tidsödande och kostsamma sökinsatser i vidsträckta områden och samtidigt minska avbrottstiderna för vattenabonnenterna. I framtiden kommer vattenabonnenterna, med hjälp av informationen, kunna se och påverka sin egen förbrukning - precis som vi vill kunna se och påverka vår elförbrukning idag.

Under arbetets gång har vi lärt oss en hel del som vi ska skala upp inom kommunen och dela med oss av till andra kommuner. Bland annat:

 • Det är svårt att hitta kompetenser och den lilla kommunen är helt beroende av att samskapa med andra för en långsiktigt hållbar utveckling. Under hösten har vi ansökt och blivit beviljade extra finansiering från Vinnova för att kunna fördjupa arbetet tillsammans med Soltak och andra kommuner i vår närhet.
 • Värdet av mixade kompetenser vill jag särskilt lyfta fram som en framgångsfaktor under projektets första fas. Vi har fått in kompetenser från olika aktörer som vi annars skulle ha väldigt svårt att få tillgång till. Detta har gjort att utvecklingsarbetet gått både fort och bra.
 • Projektgruppen är utspridd i hela Sverige. Vi samarbetar digitalt och har hittat ett smidigt och utforskande arbetssätt med en tydlig och utmanande målbild som gemensam drivkraft.
 • I det mycket strukturerade agila arbetssättet har vi strävat efter enkelhet och fokuserat på det viktigaste för att leverera värde. Regelbunden återkoppling och anpassning baserat på öppen kommunikation både inom och utom teamet har säkerställt att projektet rör sig i rätt riktning.

Ett kännetecken för det agila arbetssättet är mottaglighet för förändring och processer som snabbt anpassar sig för att möta förändrade krav eller omständigheter. Här vill jag avslutningsvis lyfta fram ett exempel på motgång och anpassning under arbetets gång.

Projektets ursprungliga plan var att installera en större mängd smarta vattenmätare under 2022, men på grund av komponentbrist var tillgången låg och planen lyckades inte. Medarbetare på VA ställde om på ett fantastiskt sätt, gjorde kloka, omsorgsfulla prioriteringar och lyckades etablera ett testområde på västra Tjörn trots uteblivna leveranser av vattenmätare. Idag ger testområdet tillgång till värdefull information som vi nu analyserar och gör tillgänglig i prototypen.

Jag lovar, spännande fortsättning följer!

Några viktiga aktiviteter och resultat under 2022

 • Projektet startade formellt i mars 2022
 • Vi har en testmiljö med sensorer i Gunnerviken
 • Vi har nu en första lösning där vi arbetar med analys av insamlad data
 • Vi kan redan nu se möjligheter med den insamlade informationen som underlättar för oss att identifiera läckor
 • Vi har inkluderat Soltak i arbetet med syfte att kunna skala upp arbetet med andra kommuner
 • Eftersom VA-organisationen är först ut så arbetar vi med att testa och inför nya arbetssätt för organisationen då vi vet att arbete ute i fält och nya digitala lösningar behöver gå hand i hand
 • En central fråga i all digital utveckling är cybersäkerhet så denna fråga har vi även haft stort fokus på under året

Olle Penttinens reflektioner

Kommunikation och transparens är viktigt i den här typen av samarbeten. Jag är glad att vi satt formerna för det så pass tidigt i projektet. Det gav oss en kort startsträcka och har gjort oss dynamiska när förutsättningar och möjligheter ändrats under projektet.

Vi ser att det med relativt små medel, men med stort engagemang, går att ta sig an komplexa problem. Tillsammans brinner vi alla för frågan och utmaningen med projektet och de korta beslutsvägarna i en mindre kommun gör att det går snabbt från tanke till handling.

Digitalisering och IoT har varit i ropet i ett antal år nu. VA-sektorn har kanske inte varit först på bollen, men utbudet av nyckelfärdiga IoT-plattformar för VA-sektorn är trots detta begränsat. Vissa av de kommersiella alternativ vi känner till kan tekniskt sett ha potential men frågan är om man kan matcha sina lösningar och affärsmodeller gentemot mindre kommuners upphandlingskrav fullt ut. Vi hör allt oftare från kommunerna att man vill undvika inlåsningseffekter och inom VA finns dessutom krav på datasäkerhet som gör vissa molntjänster inaktuella.

Bild: Första dagarnas data från 50-talet mätare från testområdet.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet