Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Ska du bekämpa parkslide i vår?

Publicerad 11 januari 2023, kl 09:25

Du som har parkslide eller andra invasiva arter på din tomt eller mark och ska bekämpa dessa under våren har också ett ansvar i att använda bekämpningsmedel som gör gott för vår natur.

Parkslide är en utomordentligt seglivad växt. Har du bestämt dig för att bekämpa den så har du oftast ett långt åtagande framför dig. Innan du väljer bekämpningsmetod är det viktigt att du läst på ordentligt. Risken är annars att du påbörjar arbetet med en metod och något år senare inser att metoden inte är effektiv på ditt bestånd eller att du inte orkar arbetet över tid.

Val av metod

Hur vet man vilken metod som passar just sitt bestånd bäst? Här finns en rad parametrar att ta hänsyn till. Dels behöver man väga in sina egna förutsättningar så som budget, tidshorisont och fysiskt arbete – men även förstås det specifika beståndets egenskaper såsom ålder/livskraft, potential för byggnadsskada, tillväxthastighet och spridning.

I parkslideguiden från Rensa.nu får du tips och råd på hur du mest effektivt kan bekämpa parkslide.

Parkslideguiden
Rensa.nu

Var försiktig med användandet av glyfosat

Glyfosat finns i vissa bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs och annan oönskad växtlighet inom jordbruket, på järnvägens banvallar och i trädgårdar. Glyfosat är det verksamma ämne som gör att växten dör.

Regeringen har beslutat om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden, bland annat på tomtmark och på vissa allmänna platser. Kemikalieinspektionen har även sedan tidigare infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat. Syftet har bland annat varit att minska risken för förorening av vattenmiljön och att förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel. I Sverige har växtskyddsmedel med glyfosat sedan länge inte fått användas före skörd av spannmål, något som har inneburit en kraftigt minskad exponering för glyfosat för svenska konsumenter.

Kemikalieinspektionen - glyfosat

Vad är Rensa.nu?

Rensa.nu är en informationskälla och mötesplats för fastighetsägare och professionella bekämpare av invasiva växter. På rensa.nu kan du läsa om arter, bekämpningssätt, skriva frågor och få svar i forum – men framföralt komma i kontakt med professionella bekämpare som arbetar i just ditt område.

Rensa.nu


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet