Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Medborgarundersökning 2022

Publicerad 11 januari 2023, kl 08:12

Varje år gör SCB (Statistiska centralbyrån) en medborgarundersökning på uppdrag av kommuner för att mäta hur medborgare ser på sin kommun.

Undersökningen är en attitydundersökning som ger svar på bland annat frågor kring hur invånare i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

I medborgarundersökning 2022 deltog totalt 137 kommuner. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18 och äldre har gjorts i kommunen där 459 personer i Tjörns kommun svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 38%.

Generellt sett ligger undersökningen likt föregående år. Medborgarna i Tjörns kommun uppfattar Tjörn som en trygg kommun. Vad gäller underhåll av offentliga platser är invånarna på Tjörns mer nöjda än riket och får bättre skattning än föregående år.

Inom skola och omsorg ökar kommunen med skattningen jämförelsevis mot föregående år.

94,1% av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Tjörns kommun skattar högre än riket att kunna rekommendera andra att flytta till kommunen.

Läs hela undersökningen Pdf, 163 kB.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 11 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet