Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Skärpta krav på a-traktorer kan vända olyckstrenden

Publicerad 21 december 2022, kl 13:25

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram nytt lagförslag när det gäller A-traktorer.

Lagförslaget innebär ingen högre hastighet, då man ser en risk för en ökning av antalet olyckor. Detta innebär att vi fortsättningsvis behöver samsas på vägen där det finns både långsamtgående fordon och de som vill köra i högst tillåtna hastigheten. Några punkter som Transportstyrelsen ska kolla på är:

 • Krav på bälte
 • Ingen höjd hastighet
 • Utbildning på fyra hjul
 • Svårare att manipulera
 • Krav på vinterdäck

- Om fler använder bälte, följer gällande hastighetsgräns och använder vinterdäck när det är halt bedömer vi att antalet olyckor kan minska. Förslagen vi lämnar ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där de tillsammans bidrar till att åstadkomma förbättringar för både A-traktorförare och övriga trafikanter, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Olyckor relaterade till A-traktorer

I Sverige finns ungefär 50 000 A-traktorer och under perioden 2019-2022 har de ökat med 100%. Tyvärr innebär det också att olyckorna har ökat från 146 st år 2019 till 368 st år 2022.

Polisen får ofta stoppa trimmade A-traktorer

Att exempelvis köra trimmat kan vara livsfarligt, men kan också leda till problem för att få körkortstillstånd i framtiden. Det är målsman/ägaren som har ansvaret för om A-traktorn är trimmad och polisen måste alltför ofta stoppa A-traktorer som är trimmade.

Att köra obältad i hög hastighet kan innebära livsfara

Det finns inget bälteskrav för A-traktorer eftersom det från början var meningen att de skulle användas som dragfordon i lantbruket. Men när en A-traktor färdas på allmän väg kan en kollision bli väldigt allvarlig om man sitter obältad, se därför till att använda bälte om det finns. Använd alltid bilbälte om det finns och se till att dina passagerare också gör det.

Positiv stämning

För att öka tryggheten och trafiksäkerheten så samarbetar kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust tillsammans med polisen i gemensamma insatser som på olika sätt ökar tryggheten och trafiksäkerheten i kommunerna. För att få input i det arbetet så sammanställdes en enkät till ungdomarna med några frågor som spreds via fritids. De flesta körde eget fordon och det var några fler killar än tjejer som svarade. De allra flesta upplevde stämningen som mycket positiv eller positiv när dom träffades.


På frågan vad dom önskar att kommunen eller polisen ska göra för att underlätta för förare som har A-traktor, kom följande förslag fram:

 • Önskemål om att höja hastigheten
 • Ha någonstans att vara som inte stör andra, en mötesplats för A-traktorer
 • Informera andra trafikanter om vad som gäller
 • Se till att det finns fickor så att det går att köra åt sidan och städade vägrenar
 • Bättre bemötande av polisen
 • Fler papperskorgar och askfat

Läs mer:

Skärpta A-traktorkrav kan vända olyckstrenden
A-traktor - transportstyrelsen.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 december 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet