Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Den kommunala hälso- och sjukvården byter namn till kommunala primärvården

Publicerad 19 december 2022, kl 13:38

Den kommunala hälso- och sjukvården (KHS) har gjort ett viktigt och strategiskt namnyte till kommunala primärvården (KPV).

Den kommunala primärvården (KPV) är en av två som företräder primärvården. Den andra samarbetsparten är den regionfinansierade primärvärden.

Primärvården har en central roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Forskning visar att en stärkt primärvård har goda förutsättningar att bidra till en jämlik hälsa i befolkningen. En förstärkning av primärvården, såväl den som har region/landsting som huvudman som den som har kommunen som huvudman, är nödvändig. Särskilt viktigt är det att förbättra vården och omsorgen för dem med större behov.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 december 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet