Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Servicemätning 2022

Publicerad 15 december 2022, kl 13:26

Tjörns kommun vill öka tillgängligheten och ge en så bra service som möjligt för kommunens invånare. Därför genomförs en servicemätning som syftar till att ta reda på vilken service kommunen ger invånare avseende telefon och e-postkontakter.

Under våren 2022 genomfördes en servicemätning för Tjörns kommun med hjälp av Brilliant Future som är ett specialistbolag inom undersökningar med lång erfarenhet inom offentlig sektor.

2022 års mätningen bestod av fyra nyckeltal:

  • Bemötande via telefoni
  • Enkelhet via telefoni
  • Enkelhet via e-post
  • Tydlighet via e-post

Servicemätningens syfte är att fånga invånarens upplevelse av service och bemötande på Tjörns kommun. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarens upplevelse och behov. I årets undersökning deltog 63 kommuner. Undersökningen genomfördes via e-post och telefoni där minst 100 svar per kanal behövde uppnås för att kunna jämföras nationellt. Tjörns kommun uppnådde 53 svar per e-post och 188 svar via sms. Det fanns även utrymme för att lämna kommentarer.

Tjörns kommun ligger likvärdigt med andra kommuner som deltagit i servicemätningen, men med något högre resultat än snittet vad gäller e-post och något lägre vad gäller telefoni när det kommer till enkelhet. Undersökningen visade att det enligt invånarna var lättare att få svar via e-post än via telefon.

Invånarna uppfattade det som tydligare och enklare att få svar på sina ärenden via e-post än via telefon. Dock var upplevelsen att svaren dröjde längre, även vid e-post. 69% upplevde att svaren översteg längre än 5 dagar och önskar att få svar inom 1-2 dagar. 30% upplever att de inte har fått svar på sin fråga alls.

Servicemätningen ämnad att mäta all kontakt med kundcenter, men vi fick även in svar som berör flera olika verksamheter inom Tjörns kommun.

Resultatet från servicemätningen kommer hjälpa oss i vårt kommungemensamma arbete med att ständigt höja oss vad det gäller service och bemötande till våra invånare.

Hela mätningen och resultaten går att läsa på:
Servicemätning för Tjörns kommun Pdf, 2 MB.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 december 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet