Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Plan för mål och ekonomi 2023

Publicerad 6 december 2022, kl 15:42

I den budget kommunfullmäktige beslutade i november står vilka mål vi ska uppnå och hur pengar för att göra det fördelas.

Från och med 2023 byter budgeten namn till plan för mål och ekonomi.

Plan för mål och ekonomi 2023 Pdf, 2 MB.

Tillägg i budgeten

Budgeten för 2023 beslutades i november med ett tillägg:

"Kommunen skall verka för att Tjörns tradition som fiskekommun skall bevaras och även verka för att stimulera yrkesfisket och övriga havsbaserade näringsverksamheters utveckling inom kommunen. Kommunen skall verka för att Rönnängs fiskehamn förblir en bra lossningshamn för landning av fångst".

Beslutet och tillägget i sin helhet kan du läsa i sammanträdesprotokollet för Kommunfullmäktige 17 november under rubrik:

§ 191
Antagande av budget 2023 och preliminär budget 2024-
2025 samt antagande av investeringsbudget 2023 samt
plan 2024-2027, fastställande av skattesats 2023
2022/81 

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 17 november

Vad är en vision?

En vision är något att sträva mot och visar en tydlig riktning för vilka vi vill vara och vart vi är på väg. Det är inte nödvändigtvis något man uppnår snabbt. Vår vision berättar hur våra folkvalda politiker vill att det ska vara på Tjörn 2035.

Vision 2035

Fyraåriga mål – Inriktningsmål

I den övergripande kommunbudgeten finns det mål som ska nås på fyra år. De kallas inriktningsmål. Där finns också olika mått som vi ska använda för att se om vi lyckats nå målen.

Ettåriga mål – prioriterade mål

Varje nämnd tar fram en detaljbudget. Där finns också ettåriga mål. De kallas prioriterade mål. De berättar hur och vad den nämnden tänker arbeta under året för att nå målen.

Se tidigare års budgetar


Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet