Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Tjörns kommun beviljas ytterligare projektmedel från Vinnova

Publicerad 1 december 2022, kl 06:30

Tjörns kommun kan nu utöka insatserna i arbetet med att utforska läcksökningen och övervakningen av VA-nätet.

I februari beviljades Tjörns kommun 2 miljoner kronor i projektmedel av innovationsmyndigheten Vinnova för att i projektform identifiera vattenläckage samt övervaka VA-nätet med hjälp av sensorer och uppkopplade smarta vattenmätare. Arbetet är inne i en intensiv utvecklingsfas och nu erhålls ytterligare finansiering om 929 000 kronor. Det utökade projektet kommer genomföras mellan december i år till slutet av augusti 2023 medan ursprungligt projekt löper fram till oktober 2023.

- Vi är självfallet mycket glada över denna möjlighet att fördjupa arbetet inom projektet som vi vardagligt kallar ”Spara Vatten” säger Anders Nilsson, projektledare för satsningen. Den utökade finansieringen ger oss möjlighet att arbeta än mer med så kallad systeminnovation vilket är en nyckelfärdighet för att skapa en hållbar framtid och för att genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning som vi behöver göra.

- Rent konkret innebär detta att Tjörns kommun, redan under våren, kan skapa infrastrukturella förutsättningar för att framåt skala upp de lösningar som vi nu utforskar. Samtidigt får vi resurser för att stärka innovations- och förnyelsearbetet inom kommunen genom att öka kunskapsnivån kring nya former av arbetssätt och samverkan, säger Anders Nilsson.

Vinnovas motiv till beslut

"Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan inom Vinnovas satsning på systeminnovation som ett komplement till pågående projekt med finansiering från Vinnova inom området Hållbart samhällsbyggande med följande motivering:

Ansökan uppfyller väl de grundläggande kraven för kriterierna Potential, Aktörskonstellation och Genomförbarhet och stärker dimensioner av systeminnovation för pågående projekt. Den interna bedömningsgruppens sammantagna utvärdering av ansökningarna i konkurrens med varandra har varit underlag för Vinnovas beslut.

Vinnova beviljar ert projekt ytterligare bidrag motsvarande 929 000 kr."


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 december 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet