Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Språket tar ännu mer plats i Tjörns skolor

Publicerad 16 november 2022, kl 09:33

Alla elever på Tjörn ska mötas av ett språkutvecklande arbetssätt i skolan. Vi på Tjörn tog reda på vad det kan innebära i klassrummet och följde med 3A och 3B i Myggenäs skola på en mattelektion.

För två år sedan fick lärarna Marie Wislander och Marie Andersson chansen att jobba med ett nytt läromedel i matematik. De tyckte det lät spännande med matematikuppgifter som inte ger några rätta svar, utan i stället får eleverna att prata mer om matematik och inte sitta och lösa uppgifter mekaniskt i en bok.

Nu måste eleverna uttrycka sig och förklara hur de tänkt, säger Marie Wislander

I stället för multiplikationstabell

Lärarna delar ut varsin tom bingobricka till eleverna. Den har 16 rutor och eleverna ombeds fylla i siffror mellan 0 och 50. De vet att de ska träna multiplikation och att ledtrådarna (det vill säga mattetalen) de får från lärarna är multiplikationstal. Ett surr hörs i klassrummet när eleverna sitter i par och resonerar samtidigt som de fyller i sina bingobrickor. Marie börjar läsa upp talen. 7 gånger 5. Eleverna får fundera en stund. ”Ett, två, tre” säger Marie och eleverna svarar i kör ”35”.

Hur kom ni fram till det? frågar Marie.

Om jag har två gånger sju blir det fjorton, sedan dubblar jag det, då blir det 28, sedan lägger jag till sju till och det blir 35, säger en elev.

Om jag har tre gånger tio blir det trettio, sedan tog jag fem till, säger en annan.

Det finns många sätt att komma fram till det rätta svaret och lärarna låter gärna eleverna berätta hur de tänkt inför varandra. När eleverna börjar få bingo är det några som sitter kvar med tal som inte finns som svar i multiplikationstabellen.

Jag har 19 och 38 och kom på precis när jag skrivit ner dem att det ju inte går, säger en elev.

Lärare som lär elever gångertabell

Pratar om matematik

Bingoövningen är ett exempel på när det inte är svaret i sig som är det intressanta utan hur eleverna resonerat. Målet är att eleverna ska ”se” matematik och få en taluppfattning utan att rabbla, göra fylla-i-övningar eller räkna på fingrarna. Att helt enkelt prata om matematik och på så vis utveckla både taluppfattning och språk. Marie Wislander och Marie Andersson tycker att de efter många års lärarerfarenhet äntligen hittat ett sätt att jobba som går djupare. De upptäcker mycket lättare vilka som inte hänger med och de elever som kommit lite längre provar sig gärna fram med mer komplicerade lösningar och resonemang.

Vi märker också hur alla nu vågar prata utan att vara rädda att svara fel, för de vet att alla resonemang duger, säger Marie Andersson.

Språkutvecklande arbetssätt

Det finns olika sätt att jobba med språk i skolan, inte bara i svenskämnet. Språket används av oss hela tiden, i olika sammanhang. Ett utvecklingsområde för Tjörns skolor är att arbeta med språkutvecklande arbetssätt.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 16 november 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet