Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Framtiden för Tjörns äldre

Publicerad 3 november 2022, kl 07:52

Kanske är du en av de Tjörnbor över 50 år som var med och tyckte till om äldrestrategin? Nu är strategin klar och många av synpunkterna som kom fram har tagits med. Tack till alla er som gav ert bidrag i invånardialogen!

Den nya äldrestrategin ska gälla fram till 2030 och tar upp de olika områdena:

  • Boende och boendemiljö
  • Förebyggande och främjande insatser
  • Digitalisering
  • E-hälsa och välfärdsteknik
  • Delaktighet
  • Inflytande och självständighet
  • Samordning och samverkan.

  Inför arbetet med att sammanställa strategin var ungefär 90 stycken Tjörnbor från 50 år och uppåt med för att tycka till om hur de vill att framtidens Tjörn för äldre ska se ut.

  Vi fick in väldigt värdefulla synpunkter från Tjörnborna och jag vågar nog säga att det mesta av det som kom fram nu också finns med i strategin. Det är också synpunkter som har stöd i den forskning vi haft med oss i arbetet med strategin, säger Magdalena Romanov, folkhälsostrateg i Tjörns kommun.

  Vad tycker du är det viktigaste budskapet i den nya äldrestrategin?

  - Det viktigaste är att det är många saker som de äldre behöver ha för att ha en god livskvalitet och känna trygghet. Därför behöver hela kommunen jobba med alla områden och ta ett gemensamt ansvar för att målen i strategin uppfylls, säger Magdalena Romanov.

  Här är några av Tjörnbornas synpunkter

  Boende och boendemiljö

  • Många vill bo kvar så länge som möjligt i sitt hus, men
   det finns också en oro att inte kunna bo kvar på grund
   av till exempel trappor.
  • Man vill ha fler alternativ till boende, även för friska
   äldre personer, till exempel 70+boenden med
   gemensamhetsytor, nära natur och service.
  • Önskan att ha ett aktivt liv så länge man lever.

  Förebyggande och främjande insatser

  • Bättre kommunikationer för att kunna ta sig
   till service och evenemang.
  • Fler mötesplatser.
  • Kultur och aktiviteter för alla sinnen, till exempel
   konst, musik, bio, teater.
  • Tillgänglig natur och fler bänkar längs vägar och i
   grönområden.


  Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik

  • Rädsla för att inte hänga med när samhället mer och
   mer bygger på det digitala, till exempel smartphones.
  • Tillsynskameror för den som vill kan kännas tryggt.
  • Tekniken får inte ersätta den mänskliga kontakten.

  Delaktighet, inflytande och självständighet

  • Inte så många olika personer i hemtjänsten och
   samma läkare.
  • Tydligare och mer lättläst information från
   kommunen om olika stöd.
  • Viktigt att bli sedd, respekterad och lyssnad på.

  Samordning och samverkan

  • Bättre övergång från sjukhusvistelse till hemmet.
  • Lättare att nå vården.
  • Farmaceut som kommer hem och går igenom
   medicinlistan.

  Sidansvarig/Senast uppdaterad 3 november 2022

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet