Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Samråd för del av Aröd 1.241 m.fl.

Publicerad 24 oktober 2022, kl 16:22

Planförslaget är ute på samråd under tiden 26 oktober 2022 till och med 23 november 2022 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn eller på denna sida.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 471 80 Skärhamn, eller via mail till samhallsbyggnad@tjorn.se senast den 23 november 2022.

Efter avslutat samråd kommer inkomna synpunkter att sammanställas varefter bearbetning av planförslaget kommer att göras. Därefter kommer detaljplanen att skickas ut för ytterligare granskning av myndigheter och sakägare.

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Samrådsmöte

Välkommen att delta i detta samrådsmöte. I mötet ges information om planförslaget och du får möjlighet att ställa frågor direkt eller boka in en tid för frågor.

Samrådsmöte i kommunhuset, Skärhamn 2 november

Mötet hålls i kommunhuset i Skärhamn, Lilla Tjörnsalen.
Tid: 2 november klockan 17.00-18.00

Det går även att ansluta till mötet digitalt via Teams
Klicka här för att ansluta till mötet

Upplysningar lämnas av handläggare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet