Tjörn kommuns logga, till startsidan
Brygga vid stilla vatten

Så blir nya kommunfullmäktige

Publicerad 20 oktober 2022, kl 08:37

Nu är alla röster räknade i valet till kommunfullmäktige och mandaten är fördelade mellan de olika partierna. Valdeltagandet till kommunfullmäktige på Tjörn var 87,31 procent, vilket motsvarar röster från sammanlagt 13 073 röstberättigade personer.

Du som är röstberättigad har nyss varit med och röstat fram de politiker som närmaste fyra åren ska sitta i kommunfullmäktige och representera dig och andra Tjörnbor – de som ska fatta beslut för din räkning.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet på Tjörn. De 41 förtroendevalda fattar beslut i principiella frågor och i viktiga ärenden för kommunen. Det kan till exempel handla om hur hög kommunalskatten ska vara, om budgeten eller mål för verksamheten.

I Tjörns kommun finns nämnder med olika ansvarsområden. Förutom kommunstyrelsen (som räknas som en nämnd) är de stora nämnderna socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Så fördelas mandaten

Tjörn har 41 platser i kommunfullmäktige och så här ser mandatfördelningen ut:

 • Socialdemokraterna 10 mandat
 • Moderaterna 6 mandat
 • Kristdemokraterna 5 mandat
 • Tjörnpartiet 5 mandat
 • Liberalerna 5 mandat
 • Sverigedemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 2 mandat
 • Vänsterpartiet 2 mandat
 • Miljöpartiet 1 mandat

 • Ludwig Andréasson
 • Anette Johannessen
 • Rikard Larsson
 • Emma Lennholm
 • Peter Bäcklund
 • Marieanne Berndtsson
 • Göran Hermansson
 • Rosalie Sanyang
 • Benny Halldin
 • Maud Hultberg

 • Bo Bertelsen
 • Bengt Arne Andersson
 • Claes Jansson
 • Kristina Nyckelgård
 • Robert Windelstrand
 • Inga-Lill Hast

 • Martina Gullbrandsson
 • Sofia Freij
 • Jörgen Myrberg
 • Magne Hallberg
 • Björn Möller

 • Gert Kjellberg
 • Magnus Gullbrandsson
 • Christofer Niklasson
 • Andréas Hansson
 • Cyril Esbjörnsson

 • Gun Alexandersson Malm
 • Peter Andersson
 • Gunnemar Olsson
 • Christina Ericson
 • Martin Johansen

 • Thord Jansson
 • Christer Olsson
 • Jenn Johansson
 • Bertil Ahlstrand
 • Rikard Simensen

 • Robert Mattsson
 • Georg Strömbom

 • Alma Sibrian Alfaro
 • Thomas Collberg

 • Tanja Siladji Dahne

Det här händer nu

Nya kommunfullmäktige hade sitt första sammanträde 20 oktober. Under mötet valdes kommunfullmäktiges presidium samt ledamöter till kommunfullmäktiges valberedning.

På mötet valdes följande personer in i fullmäktiges presidium:

Ordförande: Robert Mattsson (C)
1e vice ordf: Gun Alexandersson Malm (L)
2e vice ordf: Rosalie Sanyang (S)

Bild: Robert Mattsson, Gun Alexandersson Malm, Rosalie Sanyang

 

Den 15 december beslutar nya kommunfullmäktige om vilka som ska bli kommunal- och oppositionsråd samt hur kommunstyrelsen ska se ut. Kommunfullmäktige beslutar också om vilka som ska ingå i kommunens nämnder och vilka som ska vara revisorer.

Den nya kommunstyrelsen och nämnderna tillträder 1 januari 2023.

Mer information om valresultatet hittar du på Valmyndighetens webbplats


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet